Leden maken de partij

Iedereen die wil meedenken, meebeslissen en meehelpen om onze afdeling beter, inclusiever en duurzamer te maken is meer dan welkom. We willen onze stad groener, gelijkwaardiger en socialer maken en daar hebben we iedereen bij nodig. Help je mee onze groene en linkse idealen uit te dragen? Bekijk dan op deze pagina hoe je kan deelnemen. Vul het formulier in als je graag actief wilt worden maar nog niet goed weet hoe, dan nemen wij contact met je op. 

Heb je affiniteit met, of beter nog, houd jij je in je dagelijks werk bezig met thema’s als wonen, groen in de stad, vluchtelingen of milieu? Of lijkt het je leuk om mee te helpen met de organisatie van Politieke Cafés of het opzetten van een introductieprogramma voor nieuwe GroenLinks leden? Meld je dan aan bij één van onderstaande werkgroepen.

GroenLinks Utrecht heeft verschillende werkgroepen; die ondersteunen gevraagd en ongevraagd de fractieleden van GroenLinks Utrecht. Ze zijn daarmee een combinatie van denken én doen. Ze pakken onderwerpen op die door fractieleden worden aangedragen of organiseren werkbezoeken aan een actuele of relevante locatie. Daarnaast leer je je mede-leden kennen.

Wil je op een laagdrempelige manier kennis maken met één van de werkgroepen? Of heb jij een idee voor een nieuwe werkgroep? Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!

 

Inhoudelijke werkgroepen

Werkgroep Milieu

In deze inhoudelijke werkgroep gaat het om onderwerpen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn energie, afval en geluid. Kortom alles wat met milieu en duurzaamheid te maken heeft. De onderwerpen worden aangedragen door het verantwoordelijke raadslid en de werkgroep gaat ermee aan de slag. Ook is het mogelijk om zelf ideeën in te brengen.  >Lees meer

Werkgroep Diversiteit en Inclusie

De werkgroep Diversiteit richt zich met name op het verbinden van de verschillende bevolkingsgroepen in Utrecht, zodat verschillende culturen en groepen niet alleen naast elkaar maar ook daadwerkelijk samenleven. >Lees meer

Werkgroep Werk en inkomen

Een inhoudelijke werkgroep die onderwerpen behandelt op het gebied van werk en inkomen. Zoals basisinkomen, uitkeringen, herverdeling van werk en werkeloosheid, armoedebeleid. >Lees meer

Werkgroep Onderwijs

De werkgroep onderwijs houdt zich bezig met alle zaken omtrent het onderwijs. Ondanks het feit dat veel beleid op landelijk niveau bepaald wordt, zijn er ook zaken waar wij als Gemeente iets over kunnen zeggen. Heb jij ervaring of affiniteit met educatie en onderwijs? >Lees meer

Werkgroep Vluchtelingen

Een werkgroep die alle onderwerpen behandelt op het gebied van Vluchtelingenbeleid. Hoe staat het ervoor en hoe gaan we als stad hiermee om? >Lees meer

Werkgroep Cultuur

De werkgroep cultuur buigt zich over actuele thema's en dossiers op het gebied van culturele instellingen van en kunstzinnige activiteiten in Utrecht. >Lees meer

Werkgroep Groen & Stadsnatuur

Iedereen weet dat groen - bomen en planten- belangrijk is voor het welbevinden van mensen, zeker in de stad. Tegelijkertijd zijn de ruimtelijke uitdagingen in de stad groot. Hoe verwezenlijken wij ons ideaal om iedere stadsbewoner binnen 250 meter toegang te geven tot groen, terwijl de stad zich tegelijkertijd steeds meer verdicht? > Lees meer

Werkgroep Wonen

Wonen was een van de speerpunten van het verkiezingsprogramma van GroenLinks Utrecht. Niet voor niets, want prettig, veilig en betaalbaar wonen is voor iedereen belangrijk. Het thema is zeer actueel en raakt ons allemaal. In deze werkgroep worden alle thema's rondom wonen besproken. > Lees meer

 

Organiserende werkgroepen

Werkgroep Politiek Café

Deze werkgroep organiseert maandelijkse een café-avond in de Kargadoor, waarin een actueel en maatschappelijk thema centraal staat. Na afloop is er een borrel. De werkgroep PolCa faciliteert de inhoudelijke werkgroep (die het thema van de avond aandraagt) met het organiseren van de avonden. >Lees meer

Werkgroep Actie

Wat doet GroenLinks voor de stad, wat zijn onze successen en wat kan er beter? En hoe? Ook als er geen verkiezingen zijn wil GroenLinks van zich laten horen. Dit geluid verzorgt de Werkgroep Actie op allerlei manieren.
Ideeën worden soms aangedragen door de inhoudelijke werkgroepen of raadsleden, maar de werkgroep kan ook zelf goede acties bedenken. >Lees meer

Werkgroep Introductie-Academie

Deze werkgroep organiseert en presenteert een of twee maal per jaar Wegwijs in GroenLinks Utrecht. Dit is een introductiecursus van vier avonden voor nieuwe leden, waar ze leren wat de waarden van GroenLinks zijn, hoe de partij in elkaar zit en ook hoe GroenLinks in Utrecht werkt. >Lees meer

Werkgroep Straatgeluiden

We proberen in contact komen met mensen die zich niet gehoord voelen door de politiek, zicht te krijgen op eventuele tweedeling in de samenleving. Doorgronden waar het gevoel van machteloosheid vandaan komt, van niet gehoord en gezien worden. >Lees meer

Werkgroep Analyse en Evaluatie

We houden ons bezig met het doen van onderzoek voor de afdeling. Daarbij kan je denken aan het evalueren van de activiteiten die de afdeling aanbiedt, of bijvoorbeeld het evalueren van de betrokkenheid bij campagne >Lees meer

Werkgroep Ledenbetrokkenheid

GroenLinks is méér dan politiek, het is een beweging van mensen, van GroenLinksers. Deze werkgroep wil er voor zorgen dat leden zich thuis voelen en betrokken zijn bij GroenLinks. We organiseren laagdrempelige kennismakingen en activiteiten om nieuwe leden een zachte landing te bieden en om bestaande leden actief te betrekken. >Lees meer