Nieuws

Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt

Met het Nieuwe Zandpad krijgt Utrecht weer een plek voor raamprostitutie. GroenLinks ziet in het Nieuwe Zandpad een goed-gereguleerde zo veilig mogelijke werkplek voor sekswerkers. Donderdag bespreekt de raad het voorstel van het college hierover tijdens een commissievergadering. Het collegevoorstel volgt de belangrijkste uitkomsten van een stevig onderzoek naar de oorzaken van eerdere tegenslagen voor Het Nieuwe Zandpad. En komt afspraken uit het coalitieakkoord na. 

Lees verder

Werk aan de winkel in Overvecht

Afgelopen donderdagnacht is het ambitiedocument ‘Samen voor Overvecht’ aangenomen in de Utrechtse gemeenteraad. In het plan van GroenLinks wethouder Kees Diepenveen staan vijf ambities, zoals het vergroten van de veiligheid in de wijk en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn. Ook is er aandacht voor de samenstelling van Overvecht en wil de gemeente de armoede onder de bewoners tegengaan.

Lees verder

Sociale huur als eis in toekomstvisie Wolvenplein

Afgelopen donderdag stemde de raad in met de toekomstvisie Wolvenplein, de unieke voormalige gevangenis aan de noordkant van de binnenstad. Dankzij GroenLinks is sociale huur een eis bij de aanbesteding van ontwikkelplannen en heeft de raad de wens uitgesproken dat het rijksvastgoedbedrijf de kwaliteit en niet de prijs voorop moet stellen bij de selectie van de ingediende plannen. Utrecht wil het beste plan.  

 

Lees verder

Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw

Op initiatief van GroenLinks worden parken toegevoegd als vuurwerk vrije locatie tijdens oud en nieuw. Afgelopen donderdag haalde het voorstel een meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad, nadat het een voorgaande keer één stem te weinig kreeg voor een meerderheid.

Lees verder

Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen

Aankomend jaar stelt de gemeente Utrecht 13 miljoen extra beschikbaar om ongeveer 600 - 700 woningen bij te bouwen. GroenLinks wil dat naast woningbouwcorporaties ook bewoners die samen woningen willen bouwen hier gebruik van kunnen maken. Een voorstel van GroenLinks raadslid Floor de Koning hierover werd donderdagavond omarmd door wethouder Diepeveen.

Lees verder

Pagina's