Nieuws

Ga tot het uiterste om muzikale broedplaats dB’s te behouden

De Utrechtse politiek maakt zich zorgen over de toekomst van muzikale broedplaats dB’s, die in het CAB gebouw in de Cartesiusdriehoek zit. Op deze plek komt een nieuwe stadswijk met 2.800 woningen en 2 parken. Via  schriftelijke vragen roept GroenLinks samen met PvdD, SP, D66, PvdA, S&S en CDA het college op er alles aan te doen om dB’s te behouden in de nieuwe wijk.

Lees verder

Maak vaart met vernieuwen woongebied Thomas a Kempisplantsoen!

Maak vaart met het vernieuwen van het woongebied op het Thomas a Kempisplantsoen. Die oproep doet GroenLinks donderdag samen met een ruime meerderheid van de gemeenteraad. De partijen willen dat het stadsbestuur met woningbouwcorporaties Mitros en Portaal in gesprek gaat over de urgentie.

Lees verder

Gemeentebegroting in coronatijd: bestaanszekerheid op één

Dankzij GroenLinks staat bestaanszekerheid op één in de begroting van de gemeente Utrecht het voor aankomend jaar. GroenLinks fractievoorzitter Heleen de Boer: “De crisis heeft ons geleerd dat  mensen in kwetsbare posities het hardst geraakt worden. We moeten eerst zorgen dat alle Utrechters verzekerd zijn van een inkomen en een dak boven hun hoofd.”

Lees verder

Bijdrage GroenLinks kaderbrief

Wie had een jaar geleden kunnen denken dat we in Utrecht in 2020 te maken zouden hebben met een gezondheidscrisis en een economische crisis die hun weerga niet kennen. Dat veel Utrechters onzeker zijn over de gezondheid van zichzelf en hun naasten, over hun werk, hun bedrijf, hun inkomen en over activiteiten als school, sport, cultuur en vriendenbezoek die een half jaar geleden nog zo normaal waren. Dat we als gemeenteraad in grote onzekerheid zouden verkeren over zowel de inkomsten als de uitgaven in het lopende begrotingsjaar en de jaren erna. Een situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt. En waarin we allemaal zoekende zijn naar de juiste weg.

Lees verder

Utrecht maakt ruimte voor windmolens en zonnevelden in polder Rijnenburg

Utrecht gaat ruimte maken voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in de polder Rijnenburg en Reijerscop. Donderdagavond stemde de gemeenteraad in met de spelregels voor initiatiefnemers die windmolens en zonnevelden in de polder willen gaan bouwen. GroenLinks is blij met het ambitieuze voorstel dat ruimte biedt voor maximaal acht windmolens en 230 hectare zonnevelden.

Lees verder

Pagina's