De werkgroep cultuur is opgericht in het najaar van 2015. We hebben ons ten doel gesteld ons breed te informeren over het culturele veld in Utrecht en daarbij  ons raadslid en de wethouder op dit gebied te ondersteunen.

Tot nu toe bestond die ondersteuning met name uit het adviseren over bepaalde kwesties die op dat moment speelden. Zo hebben wij onder andere gesproken over cultuur in Leidse Rijn, de begroting van Tivoli Vredenburg,het Utrechtse filmklimaat en de Cultuurbegroting.

Wij komen een keer per 6 weken bij elkaar – meestal om 20.00 uur in het stadhuis – en brengen tussendoor werkbezoeken aan culturele instellingen. Het afgelopen jaar waren we bijvoorbeeld op bezoek bij filmtheater Het Hoogt en bij Tivoli Vredenburg.

Het komende jaar willen we bekijken hoe we naast onze adviserende rol een meer concrete invulling aan de werkgroep kunnen geven, bijvoorbeeld door een avond over dit onderwerp te organiseren. Vind je het interessant om mee te denken over deze onderwerpen, of wil je geïnformeerd worden over wat wij doen, dan horen we dat graag.

Contact:
Voorzitter: Jan van der Veen
Secretaris: Maurtis Overdulve
Raadslid: Melody Deldjou Fard