De Werkgroep Diversiteit en Inclusie heeft als doel om Utrecht minder verdeeld te maken, zodat verschillende culturen en groepen niet alleen naast elkaar maar ook daadwerkelijk samenleven. We vinden dat iedereen in Utrecht daar verantwoordelijk voor is.

Als werkgroep richten we ons voornamelijk op culturele diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Het betrokken raadslid Melody Deldjou Fard reikt ons belangrijke onderwerpen aan en motiveert ons om onze eigen ideeën te ontwikkelen, zodat we samen tot toepasbare oplossingen en ideeën komen.

We hebben het over onderwerpen zoals:

 • Inclusieve samenleving
  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn of haar plekje vindt in onze stad, dat iedereen erbij hoort en dat er ook naar iedereen wordt geluisterd, ongeacht (culturele) achtergrond, huidskleur of seksuele voorkeur?
 • Lhbtiq+-beleid
  Interseksuelen zijn mensen die zich niet volledig als man of vrouw identificeren. Maar ook: discriminatie op de werkvloer van bijvoorbeeld transgenders, waarvan 70% een laag inkomen heeft.
 • Drempelvrij onderwijs
  Volgens bronnen voldoen Utrechtse scholen aan het VN-verdrag als het gaat om de fysieke toegankelijkheid. Volgens de organisatie SOLGU is dit echter niet het geval. Hoe nu verder? 
 • Discriminatie
  Wat doen we hier als gemeente aan en hoe kunnen we dit tegengaan? Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als anoniem solliciteren en het vinden van stageplaatsen, maar ook ongelijkheid tussen mannen en vrouwen: hoe stimuleren we vrouwen aan de top?

Contact

De werkgroep heeft nu geen vast moment van vergaderen. Wil je in contact komen met de Werkgroep Diversiteit en Inclusie mail dan naar het bestuurslid werkgroepen.