De werkgroep Diversiteit richt zich met name op Utrecht als verdeelde stad, of beter gezegd: het minder verdeeld maken van de stad, zodat verschillende culturen en groepen niet alleen naast elkaar maar ook daadwerkelijk samenleven.

Nadat we vele gesprekken hebben gevoerd met verschillende GroenLinksers die zich op verscheidene manieren bezighouden met dit onderwerp, hebben we een visie-document geformuleerd. Kern van het document is dat iedereen die in Utrecht woont verantwoordelijk is voor het minder verdeeld maken van onze stad. Momenteel staan we op het punt om onze visie te delen met 'de stad' en om te onderzoeken op welke manieren Utrechters bereid zijn de stad minder verdeeld te maken.

Als werkgroep richten we ons voornamelijk op culturele diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Het betrokken raadslid Melody Deldjou Fard reikt ons belangrijke onderwerpen aan en motiveert ons om onze eigen ideeën te ontwikkelen, zodat we elkaar kunnen helpen en samen tot toepasbare oplossingen en ideeën komen.

Te denken valt aan de volgende onderwerpen:

 • Inclusieve samenleving
  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn of haar plekje vindt in onze stad, dat iedereen erbij hoort en dat er ook naar iedereen wordt geluisterd, ongeacht (culturele) achtergrond, huidskleur of seksuele voorkeur?
 • LHBT-beleid
  Interseksuelen zijn mensen die zich niet compleet als man of vrouw identificeren. Het landelijke beleid is hier nog te weinig mee bezig. Maar ook: discriminatie op de werkvloer van bijvoorbeeld transgenders, waarvan 70% een laag inkomen heeft. Hoe kan dat omhoog?
 • Drempelvrij onderwijs
  Volgens bronnen voldoen Utrechtse scholen aan het VN-verdrag als het gaat om de fysieke toegankelijkheid. Volgens de organisatie SOLGU is dit echter niet het geval. Hoe nu veder? 
 • Discriminatie
  Wat doen we hier als gemeente aan en hoe kunnen we dit tegengaan? Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als anoniem solliciteren en jeugdwerkeloosheid, maar ook ongelijkheid tussen mannen en vrouwen: hoe stimuleren we vrouwen aan de top?

Vergaderingen

De werkgroep vergadert de ene maand op dinsdag en de andere maand op donderdag. We beginnen altijd om 20.00 uur, maar de locatie wisselt. Iedereen is van harte welkom! Meld je daarvoor graag aan via  diversiteit@groenlinksutrecht.nl .

Contact: 
Voorzitter: 
Secretaris:
Raadslid: Melody Deldjou Fard en Sophie Schers