Iedereen weet dat groen - bomen en planten - belangrijk is voor het welbevinden van mensen, zeker in de stad. Het groen is er niet alleen voor ons als mensen: natuur heeft ook een grote intrinsieke waarde. Niet alleen wereldwijd maar ook op lokaal niveau neemt de biodiversiteit echter af. Ook warmt het in de stad sneller op dan in de buitenstedelijke gebieden, en kampen we met meer extreem weer. De uitdagingen zijn daarmee groot. Hoe zorgen we ervoor dat we onze stad vergroenen terwijl de stad zich steeds meer verdicht? Iedereen moet kunnen genieten en gebruik kunnen maken van groen. En stadsnatuur heeft een sterke verbindende factor. Maar hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat mens en natuur elkaar niet in de weg gaan zitten?

De werkgroep Groen en Stadsnatuur houdt zich met deze thema’s bezig. Elke maand komen wij bij elkaar om te vergaderen over groene onderwerpen die in de gemeenteraad voorbij komen. Enkele voorbeelden zijn het bomenbeleid, het maaibeleid en het Initiatievenfonds. We proberen op een positieve manier onze stempel op gemeentelijk beleid en het publieke debat te drukken. Dat doen we onder andere met advies en input voor ons raadslid, maar ook door het organiseren van Politieke Café’s (discussie-avonden, o.a. over biodiversiteit en groene initiatieven) en door het in kaart brengen van bewonersinitiatieven voor het realiseren en beheren van stadsnatuur in onze stad. De inventarisatie van die groene initiatieven die we gedaan hebben heeft geleid tot een online kaart waarop al deze projecten te zien zijn.

Onze werkgroep groeit en bloeit: we bestaan op dit moment uit een divers gezelschap van 15 actieve deelnemers. Geïnteresseerden zijn altijd welkom om een keer mee te doen met één van onze bijeenkomsten. Je kunt dan kennis met ons maken en daarna besluiten of je je wilt aansluiten bij onze werkgroep. Lijkt je dit wat, neem dan contact op met Arthur of Derek.

Contact:
Voorzitter: Arthur Oldeman
Secretaris: Derek van Bochove
Raadslid: Erwin Virginia