Iedereen weet dat groen - bomen en planten - belangrijk is voor het welbevinden van mensen, zeker in de stad. Tegelijkertijd zijn de uitdagingen in de stad groot. Hoe verwezenlijken wij ons ideaal om iedere stadsbewoner binnen 250 meter toegang te geven tot groen, terwijl de stad zich steeds meer verdicht? En stadsnatuur? Dat lijkt tegenstrijdig, maar juist in de stad is de biodiversiteit groter dan op het platteland en daar liggen nog vele mogelijkheden.

De werkgroep Groen & Stadsnatuur bloeit en groeit. Elke maand komt de werkgroep bij elkaar om te vergaderen.

Onderwerpen voor de komende tijd: hoe gaan andere grote steden - ook in het buitenland - om met groen en kunnen wij daar inspirerende voorbeelden vinden voor Utrecht? Hoe kunnen we biodiversiteit bevorderen en bewoners daarbij betrekken? Wat voor groen willen we eigenlijk (speelgroen, beweeggroen, ecologisch groen, kijkgroen, etc.)?

Contact:
Voorzitter: Arthur Oldeman
Secretaris: Derek van Bochove
Raadslid: Erwin Virginia