De uitdagingen zijn dus groot. Hoe zorgen we ervoor dat we onze stad groener maken, terwijl er steeds minder ruimte is? Iedereen moet kunnen genieten en gebruik kunnen maken van groen, want stadsnatuur verbindt. Maar hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat mens en natuur elkaar niet in de weg zitten?

De Werkgroep Groen en Stadsnatuur komt elke maand bij elkaar om te vergaderen over groene onderwerpen die in de gemeenteraad besproken worden. Enkele voorbeelden zijn het bomenbeleid, het maaibeleid en het Initiatievenfonds. 

We proberen op een positieve manier onze stempel op gemeentelijk beleid en het publieke debat te drukken. Dat doen we bijvoorbeeld door advies en input te geven aan ons raadslid. Ook organiseren we politieke cafés, over bijvoorbeeld biodiversiteit en lokaal voedsel. 

Onze werkgroep groeit en bloeit en nieuwe leden zijn van harte welkom! Kennis of ervaring is geen vereiste. Als je geïnteresseerd bent, ben je welkom om een keer mee te doen met één van onze bijeenkomsten. De werkgroep kost ongeveer 3 uur per maand van je tijd. We komen elke tweede dinsdag van de maand bij elkaar. Je kunt dan kennis met ons maken en besluiten of je je wilt aansluiten. Lijkt dit je wat, neem dan contact met ons op.

Contact

Voorzitter: Dennis van Vugt
Secretaris: Derek van Bochove
Raadslid: Julia Kleinrensink