De werkgroep Werk en Inkomen richt zich op vrijwel alle onderwerpen die rond het thema spelen binnen onze stad. Werkgelegenheid, re-integratie, armoedebeleid, het basisinkomen en participatie zijn maar een paar zaken die hieronder vallen.

Als groep zijn we een klankbord voor het verantwoordelijke raadslid en behandelen we de onderwerpen die in de raad besproken worden. Ook organiseren we minstens één keer per jaar een politiek café, zoals vorig jaar over het basisinkomen.
Verder gaan we op werkbezoek om te zien hoe het er in de praktijk aan toegaat en zoeken we contact met maatschappelijke organisaties om zo op de hoogte te blijven van wat er speelt in de samenleving. 

Ons doel is om GroenLinksers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het lokale bestuur. Dus mocht je benieuwd zijn geworden, stuur dan gerust een mailtje om een keer langs te komen.

Contact:
Voorzitter: Jorrit Boxum
Secretaris: Voorlopig bezet
Raadslid: Julia Kleinrensink