We behandelen onderwerpen die in de gemeenteraad besproken gaan worden. Zo zijn we een klankbord voor het betrokken raadslid. Ook organiseren we één keer per jaar een politiek café. Afgelopen jaren hebben we politieke cafés georganiseerd over bijvoorbeeld: het basisinkomen, de bejegening van inwoners die leven van een bijstandsuitkering en energiearmoede.

Verder gaan we op werkbezoek bij bijvoorbeeld de voedselbank, of de Geldwinkel om te zien hoe het er in de praktijk aan toegaat. Hiermee is deze werkgroep een combinatie van denken en doen.

Lijkt het je leuk om een keer mee te kijken of om je direct aan te sluiten bij deze werkgroep, neem dan contact op met de voorzitter.

Contact

Voorzitter: Reinier Stroo bereikbaar via bestuurslid werkgroepen
Raadslid: Julia Kleinrensink