Onderzoekers gezocht! Werkgroep Analyse en Evaluatie zoekt nieuwe leden

De werkgroep Analyse en Evaluatie doet uiteenlopende onderzoekjes in
opdracht van het bestuur van GroenLinks Utrecht. Zo heeft de werkgroep
de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 geëvalueerd
en een verkenning uitgevoerd van de behoefte aan activiteiten van
GroenLinks Utrecht voor de leden en bewoners van Utrecht.

De werkgroep bestaat uit onderzoekers en komt elke twee maanden bijeen
voor vergaderingen. Tussen de vergaderingen door zijn er besprekingen
tussen leden voor het uitvoeren van het onderzoek.

Belangstelling voor de werkgroep? Informeer bij Arnt Mein.