Onze doelen

 • Voeling houden met alle groepen in de samenleving: wie zijn de mensen in de verschillende wijken, wat beweegt hen en houdt hen bezig?
 • Een netwerk van voelsprieten inde wijk dat GroenLinks kan raadplegen en benutten. GroenLinks voedt en bestookt met ideeën en signalen
 • Overzicht en inzicht in de diversiteit van wensen, behoeften en initiatieven van mensen in de wijk.

Doelgroepen

 • De echte volksbuurtmensen.
 • Niet-westerse migranten
 • Kwetsbare groepen (zoals: mensen met een laag inkomen, werkzoekenden en mensen met een beperking) 
 • Ouderen
 • Mensen in de wijk die zich niet gehoord voelen door de politiek en zich afkeren van de maatschappij.

De werkgroep legt buurtbezoeken af en organiseert bijeenkomsten en gesprekken in de wijk.

 • In 2016 is bijvoorbeeld het Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn bezocht.
 • In 2017 is een bijeenkomst georganiseerd waar 40 jongeren met Marokkaanse, Turkse of Surinaamse achtergrond waren, evenals de GroenLinks wethouders . Verder is een werkbezoek aan de Parkschool gebracht en is er een gesprek geweest met Turkse vrouwen uit Overvecht en de Marokkaanse buurtvaders.
 • In 2018 hebben enkele mensen van de werkgroep en Heleen de Boer gegeten bij Hannahs's Herberg in Overvecht en gesproken met deelnemers uit Overvecht.

In 2017 is er voorlopig voor gekozen om de werkgroepsactiviteiten te concentreren op de wijk Overvecht. Het idee was om één wijk goed te leren kennen en vooral daar de geluiden te horen: ook omdat je niet overal in de stad kunt zijn. Door ons te concentreren op één wijk kunnen we de manier van werken van Straatgeluiden ook verbeteren. De bedoeling is: horen van mensen over hun onvrede en wensen. Niet overtuigen of 'ja, maar..'. Als het lastig wordt in het gesprek, moeten we juist onze mond houden en blijven luisteren, is de overtuiging van de leden van de werkgroep. De werkgroep bestaat nu uit 6 mensen.

Vind je het leuk om mee te denken, een keer komen kijken bij één van onze bijeenkomsten? Neem dan gerust contact op.
 

Contact:
Voorzitter Marry Mos
Bestuurslid: Wouter Kersten
Raadslid: Fred Dekkers