De werkgroep wonen is een inhoudelijke werkgroep die maandelijks (digitaal) bijeenkomt om het te hebben over diverse thema’s onder de noemer wonen. Denk bijvoorbeeld aan goed verhuurderschap, betaalbaarheid van woningen, alternatieve woonvormen of de bouwopgave. De raadsagenda bepaalt grotendeels onze agenda. Samen bespreken we actuele vraagstukken en denken we mee over knelpunten, vragen of oplossingen. Zo nu en dan organiseren we werkbezoeken, dan bezoeken we bijvoorbeeld een bijzondere woonvorm of ontwikkellocatie. 

Bij de vergaderingen is het raadslid Floor de Koning, die het onderwerp wonen in haar portefeuille heeft, regelmatig aanwezig. Ze draagt onderwerpen aan waar ze meer informatie over wil en spart graag met de werkgroep om nieuwe ideeën te vergaren. Ook bespreken we met de programmacommissie inbreng voor het thema wonen voor het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De werkgroep komt maandelijks samen in het gemeentehuis of digitaal, meestal op een donderdag om 19:30 uur. Wil je een keer een vergadering bijwonen of de werkgroep komen versterken, neem dan contact op met de voorzitter.

Contact:
Voorzitter: Martijn van Dongen
Raadslid: Floor de Koning