Nieuws

Tijd voor meer diversiteit bij straatnamen

Een voorstel van GroenLinks voor meer diversiteit bij straatnamen bij nieuwbouw haalde donderdag een meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad. Raadslid Pepijn Zwanenberg: “Tot nu toe hebben mannen bijna het alleenrecht bij straatnaamvernoemingen. Utrecht is een diverse stad. Mooi dat we dat nu terug gaan zien bij nieuwe straatnamen.” 

Lees verder

Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad steunt het voorstel van GroenLinks Raadslid Melody Deldjou Fard om discriminatie rondom stages in het MBO aan te pakken. Nog veel te vaak hebben MBO-studenten van niet-Westerse komaf veel moeite met het vinden van een stage. GroenLinks doet het voorstel om samen met jongeren, onderwijsinstellingen en werkgevers een plan van aanpak te maken donderdag bij het slotdebat van de Voorjaarsnota.

Lees verder

Speech slotdebat Voorjaarsnota 2019

Mijn bijdrage aan de algemene beschouwingen begon ik met het promotieonderzoek dat Patricia Wijntuin deed over hoe Nederlandse jongeren met een Marokkaanse achtergrond hun buurt ervaren. Ook andere partijen nemen het gezichtspunt van kinderen en jongeren als start voor hoe zij kijken naar de stad van de toekomst. En niet alleen in deze raad. Maria Vassilakou, tot voor kort locoburgemeester en raadslid voor de Groenen in Wenen, zei op de top van het Wereldforum voor de bebouwde omgeving in april 2018 in Londen: “Een stad die goed is voor kinderen, is goed voor elke generatie.” En sindsdien zeggen velen dat haar na.

 

Lees verder

Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan

GroenLinks is blij met de ambitie van de gemeente om in te zetten op een circulaire stad in 2050 en vraagt het college om een ambitieus actieplan Circulair Utrecht op te stellen. Dit plan bevat concrete acties en dient als basis voor verschillende initiatieven in de stad om goed met grondstoffen om te gaan.

Lees verder

30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!

Op 20 november dit jaar viert het internationale kinderrechtenverdrag haar 30ste verjaardag. Wat GroenLinks betreft is dit reden tot feest. Raadslid Peter van Corler roept woensdag het college op om samen met scholen en kinderraden te bekijken hoe het jubileum feestelijk gevierd kan worden.  

Lees verder