Nieuws

Column Marcel: buurten waar iedereen mee kan doen

Afgelopen week overleed psychiater Carel Muller. In de jaren 70 was hij één van de eerste psychiaters die ervoor koos om mensen als mensen te zien en zo menswaardig mogelijk te behandelen. Hij vond dat mensen met een verstandelijke beperking weer zo veel mogelijk terug de samenleving in moesten. Intussen is dit idee gemeengoed geworden en proberen we ook mensen met psychische problemen in de samenleving te houden.

Lees verder

Vergunningsplicht hele bedrijfstakken als laatste redmiddel voor aanpakken ondermijning

Om ondermijning aan te pakken mag de burgemeester een vergunningsplicht voor bepaalde bedrijfstakken of gebieden opleggen. Donderdag stemde de Utrechtse gemeenteraad hier onder  strenge voorwaarden mee in. GroenLinks fractievoorzitter Heleen de Boer: “Het stevig aanpakken van ondermijning is in Utrecht hard nodig. Een vergunningsplicht kan hierbij helpen. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat ondernemers onbedoeld of onterecht benadeeld worden.”

Lees verder

Bouw binnen de stad en behoud ruimte voor groen en grootschalig opwekken duurzame energie

Waar in Utrecht mag er gebouwd worden en waar blijft ruimte voor groen en duurzame energie? Donderdag debatteren politieke partijen over deze vraag. GroenLinks raadslid Floor de Koning: “Er is een klimaatcrisis en de woningnood is hoog. Beiden moeten we oplossen. GroenLinks kiest voor flink bouwen binnen de stad en dichtbij openbaar vervoer. Zo behouden we groen en ruimte om grootschalig duurzame energie op te wekken.”

Lees verder

Eerlijke kansen in nieuwe Utrechtse Onderwijsagenda

Het Utrechtse onderwijs gaat zich de komende jaren richten op eerlijke kansen voor alle kinderen. Donderdag stemde de gemeenteraad in met de nieuwe ‘Utrechtse onderwijsagenda’, een visie op onderwijs die de gemeente, scholen en andere organisaties iedere vier jaar samen maken. 

Lees verder