Nieuws

Nieuw verkeersplan NoordWest: GroenLinks wil tempo en meer ambitie

Donderdag debatteert de gemeenteraad over het nieuwe verkeersplan voor de wijk NoordWest en de Noordelijke Randweg Utrecht. GroenLinks raadslid Thijs Weistra: “De urgentie voor een nieuwe verkeersaanpak in NoordWest is groot. Er zijn veel studies gedaan en gesprekken gevoerd. Nu is het tijd voor actie. Dat zijn we aan de bewoners verplicht.” 

Lees verder

Utrecht uit de coronacrisis: Niemand zakt door het ijs en blijven investeren in meer woningen en duurzaamheid

In deze crisistijd moeten we juist blijven investeren. Goede bestaanszekerheid voor Utrechters moet de belangrijkste prioriteit worden van de gemeentebegroting. Daarnaast moeten we blijven investeren in het tegengaan van de klimaatcrisis en het woningtekort. Dat stelt GroenLinks woensdag bij het commissiedebat over de impact van corona en de koers van de stad voor het aankomende jaar.

Lees verder

Utrecht voor iedereen toegankelijk

Donderdagavond stemde de gemeenteraad in met nieuwe plannen om Utrecht toegankelijker te maken. GroenLinks is blij dat er meer aandacht komt voor sociale toegankelijkheid, zoals  begrijpelijke taal in brieven van de gemeente en sport voor mensen met een beperking. En dat er bij het maken van de plannen goed samengewerkt is met de stad en belangenorganisaties.

Lees verder

Vanuit elk huis binnen 300 meter in het groen

Elke Utrechter kan straks binnen 300 meter vanaf huis in het groen zijn. Dit voorstel doet GroenLinks met steun van een ruime meerderheid van de raad. De gemeenteraad debatteert dinsdagavond over de vraag waar er in Utrecht gebouwd mag worden. GroenLinks raadslid Floor de Koning: “Vanwege de woningnood moeten we de komende jaren fors meer woningen bijbouwen. Dit mag niet ten koste gaan van het groen in en om de stad. In een snel groeiende stad is er juist méér groen nodig.”

Lees verder

GroenLinks roept op te stoppen met verkoop sociale huur in wijken waar het tekort het grootst is.

GroenLinks roept woningbouwcorporaties op te stoppen met verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen in de binnenstad, Oost, NoordWest en West, waar het aandeel sociale huurwoningen laag is. Vorig jaar nam de raad een voorstel van GroenLinks aan met deze opdracht. Sindsdien is de verkoop wel verminderd, maar helaas nog steeds niet gestopt. Met name Mitros verkoopt nog in deze vier wijken.

Lees verder

Laat de crisis genderongelijkheid niet vergroten

In de coronacrisis worden vrouwen extra hard geraakt. GroenLinks raadsleden Melody Deljou Fard en Sophie Schers vrezen dat dit leidt tot grotere genderongelijkheid. Ze vragen het college daarom aandacht te hebben voor de positie van meisjes en vrouwen. Tijdens de crisis, maar ook daarna.  

Lees verder