Nieuws

Speech Programmabegroting 2018

“Als niets zeker is… is alles mogelijk.” Deze woorden sprak Christina Colclough van de internationale dienstenvakbond UNI tijdens de Europese Sociale Dialoog over de toekomst van de postmarkt in Bonn, waar ik begin oktober was. Dit betekent volgens Colclough dat je niet moet gaan zitten wachten wat er op je af komt, maar je moet afvragen “wat voor een samenleving willen wij?” En daar aan bouwen. En dat is precies wat GroenLinks in Utrecht wil. Ook in onze stad gaan de ontwikkelingen enorm snel en is niets zeker. Die onzekerheid is spannend, maar geeft ook mogelijkheden. Samen met D66 en de ChristenUnie hebben we nagedacht over “wat voor een Utrecht willen wij?” En daaraan gaan we de komende vier jaar bouwen. De weerslag daarvan vind je in het coalitieakkoord, dat nu vertaald is in deze eerste begroting van het nieuwe college. Het Utrecht dat GroenLinks wil, is een Utrecht voor iedereen, nu en in de toekomst. Voor dit begrotingsdebat betekent dat concreet:  

  • Betaalbaar wonen voor iedereen; 
  • Een duurzame en gezonde stad voor iedereen; 
  • Voldoende leefgeld en eerlijke kansen voor iedereen; 
  • Iedereen kan meedoen en meedenken; 
Lees verder

Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen

Op 1 juni presenteerden wij als GroenLinks, D66 en CU met trots het nieuwe coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’. Een resultaat van een periode van gezamenlijk onderhandelen na spannende verkiezingen. Met allemaal ons verkiezingsprogramma in de hand zijn we de onderhandelingen ingegaan om Utrecht elk op onze eigen manier mooier en beter te maken. Samen verken je alle ambities, alle mogelijkheden, overeenkomsten en verschillen en neem je besluiten. Als politieke partijen leggen wij sinds juni verantwoording af over ons akkoord en lichten we besluiten toe. Enigszins verrast vernamen we eind juni dat het Algemeen Dagblad inzage vroeg in de onderhandelingsstukken. Het is voor Utrecht en ook in Nederland uniek dat deze informatie vrijgegeven wordt.

Lees verder

Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling

GroenLinks wil dat Utrechtse parken tijdens deze jaarwisseling vuurwerkvrije zones worden. Dit stelt fractievoorzitter Heleen de Boer donderdag tijdens het commissiedebat over de wijzing in regelgeving over het afsteken van consumentenvuurwerk. De Boer: “GroenLinks is blij met het besluit van het college om dit tijdens de jaarwisseling rondom dierenverblijven en in natuurgebieden te verbieden. Echter, wij willen dat dit uitgebreid wordt met parken.”

Lees verder

Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs

GroenLinks wil dat er bij nieuwbouw van studentenhuisvesting eisen gesteld worden aan de maximale huurprijs. Dat stelt GroenLinks raadslid Floor de Koning donderdag in het commissiedebat over studentenhuisvesting. Voor nieuwbouw van middenhuurwoningen zijn in het Actieplan Middenhuur afspraken gemaakt over de maximale huurprijs per vierkante meter en de exploitatieduur. GroenLinks wil dit ook toepassen bij studentenhuisvesting.  

Lees verder