Nieuws

Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht

Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) bevindt zich in financieel zwaar weer. De organisatie kreeg vanaf 2013 meerdere malen extra financiële steun van de gemeente, in totaal ongeveer € 1,7 miljoen boven op het vaste subsidiebedrag. Eind vorig jaar bleek dat het opnieuw niet goed ging met UCK. En dat er eenmalig € 1,8 miljoen plus € 190.000 jaarlijks extra nodig is om de organisatie in de huidige vorm in leven te houden. Het college maakte toen bekend niet opnieuw extra subsidie te verstrekken. Dit betekent waarschijnlijk dat het huidige UCK na het afronden van het cursusjaar 2018-2019 ophoudt te bestaan. Het budget dat beschikbaar was voor het UCK, blijft beschikbaar voor amateurkunsteducatie. 

Lees verder

Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen

GroenLinks en D66 willen dat het mogelijk blijft voor bewoners om op gemeentelijke daken in de stad duurzame energie op te wekken. Recent liet het college weten alle gemeentelijke daken te willen gebruiken voor haar eigen doelstelling om in 2025 20% van de daken met zonnepanelen te bedekken. De partijen zijn erg blij met deze ambities, maar ook teleurgesteld dat de gemeente geen daken meer beschikbaar stelt voor buurtstroomprojecten en stellen hierover vragen.

Lees verder

Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen

Donderdag is een nieuwe huisvestingsverordening aangenomen door de Utrechtse gemeenteraad. Hierin staan de regels over het verdelen van woonruimte in Utrecht. GroenLinks is erg blij met de nieuwe regels die passen bij de doelstellingen uit het coalitieakkoord voor meer betaalbare woningen en betere doorstroming.  

Lees verder

Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben

De gemeenteraad stemde donderdag in met nieuw beleid voor voorschoolse educatie per 1 januari 2020. Om taalachterstanden te voorkomen kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar lessen volgen. GroenLinks wil dat het aanbod hiervoor goed verspreid wordt over de stad, zodat het terecht komt bij de kinderen die het het hardst nodig hebben.

Lees verder

Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd

Alle politieke partijen in de Utrechtse gemeenteraad krijgen financiële ondersteuning voor haar politieke werk. Jaarlijks worden deze financiën gecontroleerd door een onafhankelijke accountant, zodat de gemaakte kosten op een transparante wijze worden verantwoord.
 

 

Lees verder