Sinds de verkiezingen van 2022 is GroenLinks hard aan het werk gegaan om alle verkiezingsbeloftes in te lossen en Utrecht mooier, groener, en socialer te maken. We zijn heel trots op wat we, vaak samen met andere partijen, in deze twee jaar hebben bereikt: onze successen geven kracht om door te gaan om van Utrecht een inclusieve, eerlijke en duurzame stad te maken. 

Lees hier wat we voor jou gedaan hebben.

Groen en duurzaam Utrecht

De afgelopen twee jaar is Utrecht groener, duurzamer en klimaatbestendinger geworden. Zo kwamen er nieuwe parken en talloze vierkante meters groene daken bij en is er vol ingezet op duurzame energie. We openden nieuwe fietsstraten, en ruilden parkeerplaatsen in voor bomen of ander groen.

Oosterspoorbaan
 • 1. Amelisweerd behouden: Al jarenlang strijdt GroenLinks tegen de verbreding van de A27 en de bomenkap bij Amelisweerd. En we gaan door. In 2023 heeft Utrecht samen met de provincie als tegenvoorstel een ijzersterk alternatief plan gepresenteerd richting het Rijk: geen verbreding van de autorijbanen, goedkoper om uit te realiseren én alle bomen blijven gespaard. 
   
 • 2. Groene en autoluwe stad: We voegen meer en hoogwaardige natuur toe in Utrecht, zoals Natuurgebied Zuilen en Rivierenwijk, en zorgen ervoor dat elk jaar 0,5-1 procent van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte wordt ingeruild voor bijvoorbeeld bomen of ander groen. Door de hele stad heen realiseerden we talloze vierkante meters aan gevelgroen en groene daken. We maakten in Utrecht nieuwe fietsstraten. Ook zorgden we ervoor dat parkeren eerlijker wordt belast: minder stilstaande auto´s betekent meer ruimte voor groen, spelen, wandelen en recreëren. 
   
 • 3. Strijd tegen klimaatverandering: De urgentie van de klimaatcrisis is ongekend, dus we moeten meer doen en versnellen waar het maar kan. Wij pleitten voor een ambitieuze klimaatvisie die het opwekken van duurzame energie in Utrecht echt stimuleert en de uitstoot van bedrijven flink terugdringt. Tegelijkertijd maakten we Utrecht klimaatbestendiger. Zo maakten we stenige pleinen samen met bewoners groener en daarmee koeler. Bij nieuwbouwwoningen is afkoppeling van de regenwaterafvoer verplicht gemaakt zodat de grond het regenwater kan opnemen. 
   
 • 4. Duurzame energie: Wij zetten vol in op het opwekken van duurzame stroom. Zo realiseerden we een tijdelijk zonnepark in het gebied Ockhuizen om Utrecht van duurzame stroom te voorzien, dat na het project permanent verandert in 47,5 hectare aan bos, moeras en grasland vlakbij de stad. In 2023 zijn de plannen voor Windmolens in Rijnenburg en Reijerscop definitief geworden. Het eerste zonneveld in Utrecht aan de Meijewetering, goed voor jaarlijks 475.000 kWh stroom, werd in 2023 opgeleverd. 
   
 • 5. Lokaal vuurwerkverbod: Door onze aanhoudende inzet en door een succesvol burgerberaad komt er in 2024 waarschijnlijk een lokaal vuurwerkverbod. Dit betekent schonere lucht, minder herrie en ongelukken. 
rivierenwijk

Betaalbaar wonen

Sinds de laatste verkiezingen zijn er veel sociale huurwoningen en andere betaalbare woningen gebouwd. We blijven inzetten op betaalbare en kwalitatief goede huisvesting voor Utrechters. We strijden onvermoeibaar tegen slechte verhuurders en zorgden er de afgelopen periode voor dat woningen niet leeg mogen staan, om zo speculeren met huizen moeilijker te maken. Ook zorgden we ervoor dat woningcorporaties hun sociale woningen niet zomaar in de verkoop mogen zetten. We maakten werk van energiezuinig en energieneutraal bouwen.

 • 1. Betaalbaar wonen voor iedereen: Wij gaan voor betaalbare huizen. Mede dankzij onze inzet mogen woningcorporaties vanaf januari 2024 geen sociale huurwoningen meer verkopen. We kwamen met een leegstandverordening om te zorgen dat vastgoedbeleggers in Utrecht geen kans krijgen en stelden hoge boetes in voor overtreders. We strijden onvermoeibaar tegen slechte Utrechtse verhuurders en leegstaande panden. Om speculatie tegen te gaan stelde Utrecht een ruim opkoopverbod in; hierdoor blijven huizen waarvoor ze bedoeld zijn: om in te wonen, niet om een financieel slaatje uit te slaan.
   
 • 2. Meer sociale en betaalbare woningen: Utrecht groeit, en dat moeten we goed regelen. In 2022-2024 realiseerden we talloze sociale huurwoningen en huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. Zo werd het complex Halve Maan opgeleverd, wooncomplex De Juf, en De Kwekerij, met 1150 studenten- en starterswoningen.  
   
 • 3. Actieve grip op onze grond: We willen een einde aan grondspeculatie en profiterende grondeigenaren. Daarom introduceerden we een belasting over waardestijging wanneer de bestemming van grond verandert.
   
 • 4. Duurzaam en groen bouwen: We maakten werk van energiezuinig en energieneutraal bouwen. Oude corporatiewoningen bij het Thomas à Kempisplantsoen worden Nul-op-de-meter-woningen met een prachtig park op de plek waar nu een drukke autoweg ligt. We legden een groen en duurzaam fundament voor de toekomst: Utrecht bouwt in de Merwedekanaalzone de grootste groene en autovrije buurt van Nederland. Er komen in totaal 6.000 nieuwe woningen voor zo’n 12.000 bewoners.   

Zekerheid en brede welvaart

De afgelopen twee jaar werkten we aan een sociale stad voor iedereen. Utrecht kwam met koopkrachtmaatregelen en verruimde het sociale vangnet.  We streden met succes tegen schulden en voor arbeidsrecht, en verrichtten pionierswerk richting een collectievere economie. 

Koopkrachtmaatregelen utrecht
Slavernijmonument Utrecht

Diversiteit, Inclusie en zeggenschap

De afgelopen twee jaar hebben we geholpen om van Utrecht een stad te maken waarin mensen zich welkom voelen, er inspraak is, en iedereen zichzelf kan en durft te zijn. 

 • 1. Meer invloed voor Utrechters. We realiseerden met de raad een klimaatpanel over het Utrechtse klimaatbeleid en het allereerste burgerberaad in Utrecht over de jaarwisseling in de stad. Daarnaast onderstrepen we consequent hoe belangrijk het recht op demonstreren is; zo uiten we onze zorgen over hoe de politie gegevens over demonstranten verzamelt en gingen we niet mee in wens van de burgemeester dat demonstraties 48 uur van tevoren gemeld moeten worden. 
   
 • 2. Aandacht voor inclusie: Mede dankzij onze inzet realiseerde Utrecht een monument voor het slavernijverleden. De stad deed als eerste stad van Nederland onderzoek naar institutioneel racisme en als het op personeel aankomt geldt de Gemeente Utrecht nu landelijk als een van de koplopers qua inclusie en diversiteit. Mede dankzij GroenLinks kwam er beleid over gemengde scholen, tegen segregatie.
   
 • 3. Ruimhartig vluchtelingenbeleid: GroenLinks staat voor een eerlijk en humaan asielbeleid. De afgelopen twee jaar hielp Utrecht statushouders aan het werk en opende de stad een crisisnoodopvang. Wij gingen door met succesvolle initiatieven als Plan Einstein en de Welkomhuizen, waar vluchtelingen en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Op deze manier voelen nieuwe mensen zich sneller thuis in de stad en kunnen zij zo Nederlands leren, onderwijs volgen en aan werk komen.  
   
 • 4. Stad waar iedereen mee kan doen: GroenLinks regelde dat alle toekomstige buurtcentra toegankelijk gebouwd worden en dat betrokkenen zeggenschap hebben in de ontwerpen. Dankzij GroenLinks worden schoolgebouwen zo inclusief en toegankelijk mogelijk gebouwd. Wij vragen voortdurend aandacht voor begrijpelijk taalgebruik, in de raad, maar ook zeker in de communicatie naar alle inwoners van Utrecht toe.
   
 • 5. Stad voor iedereen: We willen bijdragen aan een Nederland waarin iedereen zichtbaar zichzelf kan, mag, wil en durft te zijn. Wij riepen Utrecht op om werk te maken van teruglopende veiligheid van LHBTIQ+ personen, vernieuwden we het regenboogpad op het Neude en onderschreven de noodzaak voor queer gemeenschap(pen) in de Utrechtse Nachtvisie.