Eerder kwam het college met een voorstel om eigenaren met twee of meer woonruimtes die zich niet aan de afspraken houden (de zogenaamde professionals) een boete van 5000 euro op te leggen. Overige overtreders zouden een boetebedrag van 2800 euro krijgen. Te zwak, vond GroenLinks. Raadslid Pepijn Zwanenberg: “In Utrecht staan zo’n 1500 woningen langdurig leeg. Een deel van die panden worden als beleggingsobject gebruikt: een lage boete werkt voor speculanten totaal niet afschrikwekkend”. In het aangenomen voorstel worden die bedrage verhoogd naar de maximale boete vanrespectievelijk 9000 voor professionals en 4500 euro voor overige overtreders. Het bedrag dat dit oplevert wordt gebruikt om handhaving te versterken. Het college onderzoekt ook of de meldplicht korter kan: bijvoorbeeld al na 4 maanden leegstand. De boetebedragen worden gewijzigd voordat de eerste controles plaatsvinden. De handhaving en controle start in april 2024.

Melden, en dan?
Na zes maanden leegstand gaan eigenaar en gemeente in gesprek om de woning zo snel mogelijk weer in gebruik te nemen. Als dit na twaalf maanden nog steeds niet is gelukt, kan de gemeente een gebruiker voordragen.