Gezondere stad

Het zal niemand inmiddels meer onbekend in de oren klinken: onze afhankelijkheid van de auto is niet zo best voor onze gezondheid. Uitlaatgassen zijn slecht voor de luchtkwaliteit en voor het klimaat. Voor je eigen lijf is fietsen en wandelen ook beter dan in de auto zitten. En ook de verkeersveiligheid verbetert als er minder auto’s zijn.

Tegelijk is het bezoeken van vrienden en de bereikbaarheid van werk en andere voorzieningen ook belangrijk voor ons welbevinden. Voor sommige mensen bestaat momenteel geen goed alternatief voor de auto voor al dit soort bestemmingen. Daarom werken we tegelijkertijd keihard aan nog betere alternatieven: deelvervoer, veilige fietspaden, goed en betaalbaar openbaar vervoer. Ook hebben we regelingen voor mantelzorgers, hulpverleners, en mensen met een beperking en komt er meer mobiliteitsbudget voor mensen met weinig inkomen.

Meer ruimte op straat voor iets anders

Openbare ruimte is er niet onbeperkt. Veel mensen zijn inmiddels gewend aan rijen geparkeerde auto’s in de straat – zo is het nou eenmaal bijna overal. Totdat we ineens in een buurt komen waar de straat autovrij is, of waar bewoners kiezen voor ander gebruik van de parkeerplaatsen. Dan ineens zien we hoe een straat er óók uit zou kunnen zien: met veel meer groen, meer speelplekken en meer mensen die de straat als verlengstuk van hun huis kunnen gebruiken.

Daar kiezen wij voor: minder rijdende en stilstaande auto’s op straat om plek te maken voor groen, prettige ontmoetingen in de openbare ruimte, lopen en fietsen. Daarom richten we de stad anders is. Voorzieningen komen dichtbij, parkeren kan op afstand.

Betaald parkeren staat natuurlijk niet direct gelijk aan minder parkeerplaatsen, maar past wel in een trend waarin we het automatisme om in de auto te stappen steeds meer ter discussie stellen. En zodra meer mensen voor een alternatief kiezen of op afstand parkeren, volgt die ruimte vanzelf!

Minder parkeerdruk

Voor mensen die wel auto rijden, is betaald parkeren soms óók een verademing. Zeker in buurten waar de parkeerdruk hoog is, zijn mensen eindeloos rondjes aan het rijden om een parkeerplek te vinden. Door betaald parkeren in de hele stad in te voeren, zorgen we voor een lagere parkeerdruk, zonder dat de parkeeroverlast verplaatst naar de aangrenzende wijk.

Eerlijker (want ruimte is nou eenmaal niet gratis)

Openbare ruimte niet gratis. Sterker nog, de prijs die automobilisten ervoor betalen ligt (ook als we betaald parkeren invoeren) ver onder de kostprijs. “In Nederland is het een godgegeven recht om een stilstaand stuk metaal voor bijna niks op de kostbaarste vierkante meters van ‘s lands publieke ruimte te deponeren,” schreef de Correspondent ooit. En daar zit een kern van waarheid in: de meeste mensen vinden het best logisch dat we voor allerlei schaarse goederen wat moeten betalen, maar hebben daar bij een parkeerplek meer moeite mee. Terwijl het eigenlijk misschien wel normaal is, én eerlijker naar alle mensen die geen auto hebben en geen gebruik kunnen maken van al die plaatsen.

Investeren in Utrecht

Tot slot: het geld dat wordt opgehaald gaat natuurlijk niet in de achterzak van de gemeente. Daar investeren we mee in de stad. Onder de streep gaat het om een politieke keuze: besteden we geld aan het gratis beschikbaar stellen van parkeerplaatsen, of besteden we dat geld liever aan iets anders, zoals groen, fietsen, openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook goede sociale voorzieningen, onderwijs, zorg? Voor GroenLinks is de keuze duidelijk: wij vinden het eerlijker als automobilisten meebetalen aan hun parkeerplek. Dan houden wij iets meer geld over voor al die andere belangrijke zaken.