Hitterecords, natuurrampen en nieuwe weersextremen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. De gevolgen van klimaatverandering raken al miljoenen mensen, en werpen een onheilspellende schaduw vooruit. GroenLinks is daarom blij dat de gemeente Utrecht deze urgentie erkent in de kaders voor de nieuwe Klimaatvisie, die vandaag in de gemeenteraad worden besproken. Heijne: “Wat ons betreft gaan we onszelf en de stad echt uitdagen om zo groot mogelijke stappen te zetten. We zijn de tijd van makkelijke maatregelen voorbij, dus we gaan lastige keuzes niet uit de weg. Daarbij kies ik voor focus: goed nadenken over wat het beste werkt en dat dan echt goed doen.” 

Wind, zon, besparing: alles uit de kast 
De kaders voor de klimaatvisie zullen, nadat ze zijn vastgesteld door de gemeenteraad, uitgangspunt worden voor het opstellen van een uitgebreide klimaatvisie waarin de maatregelen worden uitgewerkt. De scope is breed: het opwekken van duurzame energie, besparen van energie, schoner de weg op, terugdringen van de uitstoot van bedrijven: de lijst is lang. “En dat moet ook, klimaatverandering is een veelkoppig monster”, aldus Heijne. “Voorop staat dat mensen niet door de maatregelen in de knel komen. Tegelijk moet de reflex dan niet zijn om lastige maatregelen maar niet te nemen. In tegendeel, juist dan is lef en doorzettingskracht nodig. We moeten maatregelen maatschappelijk aanvaardbaar maken door bijvoorbeeld extra ondersteuning te bieden aan mensen die het financieel zwaar hebben. Alles moet uit de kast.”