De leegstaande panden zijn al jaren een doorn in het oog van omwonenden, winkeliers in de buurt en de Utrechtse politiek. De vier panden maken deel uit van een beschermd stadsgezicht. Meermaals werden politieke vragen gesteld over de woningen, tot nu toe zonder resultaat. De huidige eigenaar heeft aangegeven de panden te willen verbouwen ofwel te slopen, maar de aangevraagde vergunningen daarvoor zijn inmiddels meer dan drie jaar oud. Zwanenberg: “Het beleid van de gemeente is om vergunningen die binnen drie jaar niet gebruikt worden in te trekken. Ik vind dat dat hier dan ook moet gebeuren. Deze panden moeten behouden blijven, goed onderhouden worden en vooral: gebruikt worden! Desnoods moet het college dat afdwingen.” De politieke partijen vragen het college om met de eigenaar om tafel te gaan om een plan te maken voor het behoud en gebruik van de panden, waarbij in ieder geval de gevels behouden blijven. 

Wooncrisis
De leegstand aan de Burgemeester Reigerstraat wekt veel wrevel op bij de Utrechtse politiek, mede gezien de huidige wooncrisis. “Iedereen in Utrecht kent wel iemand die eindeloos op zoek is naar een woning, maar niets kan vinden. En hier staan woningen jarenlang leeg. Dat is moeilijk te verkroppen”, aldus Zwanenberg. Het realiseren van meer betaalbare woningen is een van de topprioriteiten van GroenLinks voor de komende jaren. Zwanenberg: “Dat willen we onder andere bereiken door meer betaalbare woningen te bouwen, de verkoop van sociale huurwoningen te stoppen, beleggers zoveel mogelijk van de markt te weren en dus ook door dit soort leegstand aan te pakken.”