Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Een man isoleert een plafond
Energie

Energiebesparing

GroenLinks heeft grote plannen op het gebied van duurzaamheid en wil een klimaatneutrale stad. Nederland kent grote Europese doelen op het gebied van...

Lees meer
Twee mannen monteren zonnepanelen op een dak

Energietransitie

GroenLinks zet vol in op de energietransitie: de overgang van fossiele energie naar duurzame energie. We zorgen dat deze transitie toegankelijk, inclusief en...

Lees meer
Fietsers naar Janskerkhof
Fietsen

Fietsers en voetgangers

De afgelopen jaren is er meer ruimte gemaakt voor fietsers en voetgangers. GroenLinks heeft hierbij geholpen. Veel fietsroutes zijn verbeterd en uitgebreid. Om...

Lees meer
Een gele vlinder zit op een paarse bloem

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Voor GroenLinks is gezond zijn meer dan niet-ziek zijn. Het betekent lekker in je vel zitten, controle hebben over je leven, en meedoen zoals jij dat wilt. Een...

Lees meer
stadsontwikkeling met hijskranen

Groei van de stad

De stad groeit: tot 2040 komen er in Utrecht 100.000 mensen bij. De discussie hierover leeft in de stad: want kunnen we straks nog wel goed leven in de stad? Is...

Lees meer
Zomerse Oudegracht met Dom

Hittestress

De zomers worden warmer, de regenbuien feller. Gras en aarde vangen regenwater op. Bomen en water koelen straten en pleinen in de zomer af en dempen...

Lees meer
Brandend hout

Houtstook

Houtstook voor de verwarming van huizen brengt veel fijnstof in de lucht. In nieuwbouwwijken leggen we geen rookkanaal meer aan. In bestaande wijken moedigen we...

Lees meer
BLM demonstratie
Diversiteit

Inclusiviteit

Utrecht is een veelkleurige stad. Dat maakt Utrecht mooi en levendig. Juist in tijden waarin mensen tegenover elkaar komen te staan, staat GroenLinks pal voor...

Lees meer
Pingpongende jongen in blauwe trui
Jeugdzorg

Jeugdzorg

De druk op de jeugdzorg is groot. Sinds corona is die druk alleen maar toegenomen. We vinden dat er extra aandacht nodig is om de jeugdzorg te versterken. Elk...

Lees meer
Klimaatmars door de regen
Klimaatverandering

Klimaatverandering

Utrecht heeft de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Er moet nú iets gebeuren om de klimaatdoelen te halen. We gaan ons maximaal inspannen om de aarde zo min...

Lees meer
Fietsers langs Amsterdam Rijn Kanaal

Luchtkwaliteit

De lucht in de stad is schoner geworden. GroenLinks heeft hier samen met andere partijen voor gezorgd. We blijven stevig inzetten op gezonde lucht in de stad...

Lees meer
Een jonge vrouw in de thuiszorg helpt een oudere vrouw met opstaan

MBO

Het mbo verdient zorg en aandacht, ook van de gemeente.

Lees meer