GroenLinks maakt zich sterk voor een actief beleid rond diversiteit én deelname (participatie). De gemeente, andere publieke diensten en bedrijven moeten actief personeel werven dat de veelkleurigheid van de stad weerspiegelt. Dat geldt óók voor stageplaatsen. Daarnaast maken we de zorg inclusiever: we scholen zorgverleners, welzijnswerkers en ambtenaren op het gebied van discriminatie, racisme en seksuele en genderdiversiteit. Ook bieden we meer mensen met een diverse achtergrond een werkplek in de zorg. 

Culturele instellingen, besturen en adviescommissies moeten meer oog hebben voor diversiteit in hun instellingen. De Code Diversiteit en Inclusie is hierbij een uitgangspunt. Ook moet er aandacht zijn voor wie nog niet bereikt wordt, met cultureel aanbod en subsidies.

Iedereen mag zichzelf zijn, maar helaas is dit nog niet altijd vanzelfsprekend. We ondersteunen LHBTQI+ jongeren in Utrecht met specifiek beleid op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en veiligheid. Zo zetten wij ons in voor gedegen voorlichting op elke school en goede samenwerking tussen vertrouwenspersonen en jeugd-GGZ. Ook zorgen we voor een plek in de stad waar LHBTQI+ jongeren kunnen samenkomen.

Ook zetten we ons in voor een inclusievere sportcultuur. We binden de strijd aan met verbaal en fysiek geweld op het sportveld en seksisme, uitsluiting, discriminatie en racisme binnen sportverenigingen.

Om de diversiteit van Utrecht verder te weerspiegelen, willen we dat nieuwe straatnamen in Utrecht worden vernoemd naar voorvechters van de afschaffing van slavernij, van gelijke rechten voor vrouwen en LHBTQI+-rolmodellen. We zetten ons in om koloniale straatnaambordjes en koloniale beelden uit het straatbeeld te verwijderen en te vervangen door de namen van vrijheidsstrijders tegen het kolonialisme.