Dakloze en thuisloze jongeren
Dakloze en thuisloze jongeren

Schriftelijke vragen: dakloze jongeren

GroenLinks heeft van diverse kanten verontrustende signalen ontvangen over dak- en thuisloze jongeren in Utrecht. Deze jongeren dreigen door de nieuwe inrichting van het systeem met buurtteams en de aanvullende zorg niet de hulp te krijgen die zij nodig hebben. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Volgens diverse Utrechtse organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep is slecht in beeld hoeveel dak- en thuisloze jongeren er in de stad zijn. Kan het college aangeven hoeveel dak- en thuisloze jongeren (van 16 tot 27 jaar) in Utrecht leven en zo mogelijk daarbij onderscheid maken in leeftijd en daklozen en thuislozen? Zo nee, is het college bereid om uit te zoeken hoeveel jongeren in Utrecht dak- of thuisloos zijn?

2. In het verleden werd de daklozen-uitkering voor deze jongeren verstrekt via de afdeling bijzondere doelgroepen bij Werk en Inkomen. Tegenwoordig worden deze uitkeringen gekoppeld aan hulpverlening via BackUp. Kan het college aangeven hoeveel van deze jongeren in het verleden via W&I werden bereikt en hoeveel dat nu via BackUp is? Als hier een verschil in zit, kan het college dit verschil verklaren?

3. De fractie van GroenLinks heeft ook signalen dat deze jongeren zonder postcode niet of heel moeilijk kunnen aankloppen bij de buurtteams. Herkent het college deze signalen? Zo ja, wat gaat het college hier aan doen? Zo nee, is het college bereid om met organisaties die werken met de dak- en thuisloze jongeren werken in gesprek te gaan om deze signalen te checken?

4. Jongeren zouden niet of nauwelijks gebruik maken van bestaande opvang-voorzieningen. Kan het college aangeven of er voldoende opvang-mogelijkheden voor dakloze jongeren zijn? Zo nee, is het college van mening dat er voor dakloze jongeren aparte (nood)opvang zou moeten komen? 

Meer over dit onderwerp

  • Fonds voor jongeren met problematische schulden
    Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota werd een amendement van Peter van Corler aangekomen, zodat er in Utrecht een fonds wordt opgericht voor jongeren met problematische schulen 
     
  • Armoedebeleid in Utrecht: niemand mag door het ijs zakken
    Tijdens de behandeling van de armoedenota wijst GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer de raad op het feit dat Utrechters ook met een uitkering en een kindgebonden budget door het ijs zakken. Hiervoor stelt zij drie maatregelen voor.