Veilige werkplekken
‘‘Sekswerk is werk. Sekswerkers moeten legaal, veilig en in rust hun werk kunnen doen. Dat is de basis.’’, zegt raadslid Mahaar Fattal. ‘‘Op dit moment mogen sekswerkers in Utrecht niet thuiswerken, en ook andere soorten sekswerklocaties zoals privéclubs en bordelen waar sekswerkers hun werk legaal kunnen uitvoeren zijn in Utrecht heel beperkt. Met andere woorden: veel sekswerkers werken in de illegaliteit.‘‘ Deze situatie is volgens GroenLinks onwenselijk. De partij ziet dat geen of te weinig legale plekken ervoor zorgt dat sekswerk in Utrecht ongezien en ongereguleerd plaatsvindt, waardoor de kans op onveilige situaties, uitbuiting en mensenhandel groter wordt. Het uitvoeren van de adviezen van de commissie Sorgdrager is daarom volgens GroenLinks een stap in de goede richting. Fattal: ‘‘Het college stelt voor om te kiezen om sekswerkers vanaf 2024 legaal te laten thuiswerken. Daar zijn we enorm blij mee. Sekswerkers vragen hier zelf al jaren naar. Zo kunnen we eindelijk als stad legale werkplekken gaan bieden voor sekswerkers. Een grote stap voor sekswerk in Utrecht.’’

Proeftuinen
Naast thuiswerken toestaan wil het college verdergaan met het advies van commissie Sorgdrager en kleinschalige locaties met verschillende soorten sekswerk creëeren door de hele stad heen. GroenLinks is hier tevreden mee: proeftuinen zijn een goede stap. Fattal: ‘‘We zijn blij dat dit gaat gebeuren, al zien we ook wel verbeterpunten in het plan van het college. Het liefste zouden wij meer dan 15 werkplekken per proeftuin zien, bijvoorbeeld. Ook maakt het uit wat voor soort werkplek het wordt. Wij willen namelijk dat sekswerkers zelf zeggenschap hebben over hun onderneming en in coöperatief verband met elkaar kunnen werken in plaats van dat we met beheerders of exploitanten werken. Daarnaast is het voorstel van het college nu om de proeftuinen voor drie jaar te doen. Dat vinden we écht te kort. Het doet geen recht aan de zekerheid die sekswerkers verdienen. Daarom stellen wij voor dit te veranderen naar zes jaar.’’

Straatsekswerk
Alle vormen van sekswerk erkennen en meenemen in het Utrechtse beleid is volgens GroenLinks nodig. Fattal: ‘‘Straatsekswerk is niet iets waar de hele raad voor staat, maar tegelijkertijd moeten we ook niet de ogen sluiten voor de realiteit dat de behoefte aan straatsekswerk er is, en dat het plaatsvindt.. We gaan veel meer doen. Dat is goed. Maar wij willen ook dat straatsekswerk op termijn een plekje krijgt in Utrecht. Weten wat er speelt en hulpverlening in de buurt hebben. Daar sta je als gemeente voor. In het belang van inwoners, hulpverleners, handhaving, omwonenden en natuurlijk de sekswerkers zelf.