GroenLinks wil zo de hoeveelheid restafval verminderen tot maximaal 30 kg restafval per persoon per jaar in 2025. Dit vraagt om verandering bij zowel consumenten (gebruikers) als producenten. Om het afval beter te kunnen inzamelen en te scheiden, wil GroenLinks meer afvalinzamelpunten.

Lees bij ons standpunt over de circulaire economie meer over het opnieuw gebruiken van grondstoffen.