In 2030 wordt ten minste 50% van het Utrechts afval hergebruikt. Het overige afval wordt zo duurzaam mogelijk verwerkt. In 2020 is er maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. De manier van inzamelen sluit aan op de woonsituatie en is gericht op het zo hoogwaardig mogelijk kunnen recyclen van de afval(=grondstof)stromen.  

De gemeente gebruikt haar inkoopkracht om de circulaire economie lokaal aan te jagen. GroenLinks wil dat de gemeente een actieplan opstelt over duurzaam en circulair inkopen. Ons doel is dat de gemeente in 2022 minimaal 25 procent duurzaam en circulair inkoopt.   

GroenLinks ziet nog meer kansen voor de gemeente, bijvoorbeeld het stimuleren van hergebruik en reparatie van spullen in samenwerking met het kringloopbedrijf, kringloopwinkels, buurthuizen en ‘repair-cafés’ en het delen van spullen in de zogenoemde deeleconomie: Peerby, WeDriveSolar, SnappCar, OV-fiets, enzovoort. Ook projectontwikkelaars kunnen gestimuleerd worden om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken bij verbouwing en nieuwbouw. GroenLinks wil d de gemeente voorlichting geeft aan horeca om minder eten weg te gooien en aan bedrijven om afval beter te scheiden.