Tara Scally in de raad
Tara Scally in de raad

Vragen misstanden taalaanbieder

Deze week publiceerde het AD een schokkend onderzoek over misstanden op een Utrechtse taalschool, waar vluchtelingen de dupe waren van ondermaats onderwijs. GroenLinks vindt het belangrijk dat deze vluchtelingen alsnog een goede start kunnen maken in Utrecht. Raadslid Tara Scally stelde vandaag daarom mondelinge vragen samen met de fracties van D66, CDA, PvdA, SP, ChristenUnie, Stadsbelang Utrecht, PvdD en Student & Starter.

De directeur van de taalschool vervulde gelijktijdig een functie bij de gemeente Utrecht als werkmatcher. Hij verwees vluchtelingen door naar zijn eigen taalschool, om daar vervolgens persoonlijk gewin uit te halen. De man werd in juli dit jaar ontslagen bij de gemeente. 

Samen met andere fracties vraagt Scally het college de gedupeerde vluchtelingen ondersteuning te bieden en te onderzoeken of er nog meer taalscholen in Utrecht zijn waar de kwaliteit achterblijft. Ook wil ze weten hoe het college dergelijke praktijken op taalscholen in de toekomst gaat voorkomen en dringt zij aan op verdere lobby bij het Rijk voor meer gemeentelijke regie op inburgering.

Sinds 2013 is landelijk marktwerking ingevoerd en moeten vluchtelingen zelf hun inburgering regelen. Hierdoor zijn er de laatste jaren tientallen nieuwe taalaanbieders opgekomen in Utrecht. Scally: “Vluchtelingen worden hier de dupe worden van falend landelijk inburgeringsbeleid. De regie zou bij de gemeente moeten liggen in plaats van aan de markt overgelaten te worden."

In reactie op de vragen heeft de wethouder toegezegd samen met Vluchtelingenwerk en Blik op Weg de gedupeerde vluchtelingen te gaan ondersteunen. Ook benadrukte hij de inzet van het college om bij het Rijk te lobbyen voor meer gemeentelijke regie op inburgering.