Utrecht moet gaan bezuinigen. Wat GroenLinks betreft blijven we inzetten op de prioriteiten van het coalitieakkoord: eerlijke kansen, betaalbaar wonen en een groene en duurzame stad. In de voorjaarsnota wordt hier hard op ingezet. Er wordt extra geïnvesteerd in klimaat, we blijven inzetten op onze armoedeaanpak en reguleren de woonmarkt. En nog veel meer. Hieronder een greep uit de zaken die GroenLinks afgelopen dagen voor elkaar heeft gekregen.  

Bestaanszekerheid voor Utrechters
Bezuinigingen mogen niet op het bordje komen van de Utrechters die de gemeente het hardste nodig hebben. Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota kwamen we met een voorstel om bezuinigingen niet uitsluitend in het sociale domein te zoeken. In Utrecht voeren we sociaal beleid om de meest kwetsbare Utrechters te helpen. Juist in zwaar weer moet je daar voor staan. We zijn daarom trots op onze armoederegelingen die in tijden van zoveel onzekerheid over bestaanszekerheid keihard nodig zijn. Ook vinden we het noodzakelijk dat er extra geïnvesteerd wordt in de diversiteit van de organisatie.

Onderwijs goed geregeld
Voor GroenLinks staat voorop dat de subsidies ook ingericht zijn naar het principe ongelijk investeren voor gelijke kansen. Maartje Vermeulen, woordvoerder Onderwijs, zag dat sommige subsidies niet worden benut, terwijl het Jeugdeducatiefonds niet gefinancierd kan worden en deze doelen niet per se ergens anders belegd zijn. Ze diende een motie in om de overgebleven onderwijssubsidies hier voor in te zetten. Daarnaast maakte ze zich hard om leerlingenvervoer beter regelen.

Maak werk van goede zorg in AZC’s
Opkomen voor de meest kwetsbare inwoners betekent ook dat we oog hebben voor mensen in AZC’s, waar jongeren, kinderen en zwangere vrouwen vaak geen goede zorg krijgen. Raadslid Melody Djeldou-Fard kwam met een plan om kinderrechten organisaties, zorgprofessionals en focusgroepen bij elkaar te brengen om bij elkaar te komen. De wethouder gaat daar nu werk van maken!

Inzetten op betaalbaar wonen
Met de plannen die er liggen zetten we stappen om het bouwtempo er in te houden en om te blijven ontwikkelen. GroenLinks blijft scherp dat we niet te zomaar meegaan in de wensen van ontwikkelaars. Zomaar onze eisen loslaten om maar bij te bouwen gaat niet gebeuren. Raadslid Pepijn Zwanenberg onderstreepte nog een keer: De ontwikkeling van de stad is geen winstmodel. We vroegen met anderen om een leegstandsverordening in Utrecht op te stellen. Hierdoor kan de gemeente eindelijk optreden tegen de ruim 1500 lege panden in de stad. Wanneer de gemeente woningbouwprojecten van ontwikkelaars meefinanciert, moet dit geld terugkomen bij de gemeente als het project winstgevend. Dit is door de wethouder toegezegd en daar is GroenLinks erg blij mee.

Een duurzame en groene stad
Tijdens deze voorjaarsnota wordt extra geld gestoken in verduurzaming, zoals de oplossingen voor de overbelasting van het stroomnet, de netcongestie. Dit is ontzettend hard nodig. Dat de gemeente instapt in voorzieningen van water, energie en warmte vindt GroenLinks een goede ontwikkeling: Voorzieningen die iedereen nodig heeft, moet je niet aan de markt overlaten. Even zo: inzetten op schone lucht. Dat betekent ook minder houtstook. GroenLinks kreeg een toezegging om op de website van de gemeente te communiceren over de schadelijke effecten van stoken in de buitenruimte. Dat gaat goed samen met het initiatiefvoorstel ´Schone Lucht in Utrecht´ over houtstook, dat de fractie samen met de PvdD opgesteld heeft.