Eind vorig jaar bedacht de Utrechtse hogeschoolstudent Elias van Mourik dat het Utrecht Science Park (USP) een symbool nodig had om het belang van LHBTI+ rechten zichtbaar te maken. Hij vond direct een gedreven medestander in Deldjou Fard: "Ik vond het een geweldig idee. De gemeente verleende een vergunning en samen met Elias stuurde ik een open brief naar de Hogeschool en de Universiteit om hen te vragen of ze konden helpen dit idee te verwezenlijken". De onderwijsinstellingen besloten daarop om het langste regenboogfietspad ter wereld te financieren. Vandaag zijn de werkzaamheden begonnen.

Zichtbaar

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat het USP een veilige leer- en werkomgeving is, waarin iedereen zich thuis voelt, ongeacht hun gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, geloof of lichamelijke beperking. Deldjou Fard: “Zo'n zichtbaar symbool is daarvoor belangrijk. Op het Utrecht Science Park zijn komen natuurlijk jongeren, hier krijgt de toekomst van ons land vorm. En juist daarom is het belangrijk om hier diversiteit en inclusie expliciet zichtbaar te maken en daarmee een dialoog mogelijk maken.” Ook op andere manieren werken zowel de onderwijsinstellingen als de gemeente hard aan deze thema's. Deldjou Fard: “Ik ben er trots op dat Utrecht zich met de gemeentelijke Regenboog agenda hard maakt voor het versterken van de rechten en de positie van de LHBTIQ+ gemeenschap.”

Onzichtbaar

Deldjou Fard zou ook graag zien dat er meer aandacht komt voor de kwetsbare positie van LHBTIQ+ studenten met een bi-culturele achtergrond. "In mijn geboorteland Iran zijn de zaken anders dan hier. Het is daar verboden om homo of lesbisch te zijn. In Nederland is dat natuurlijk beter, maar ook hier moeten we ons blijven inzetten voor de uitdagingen van deze groep, die nu te vaak onzichtbaar blijven. Dit regenboogfietspad staat voor diversiteit in de breedste zin van het woord en daar ben ik trots op.”