Donderdag stemde de gemeenteraad in met de plannen van het college om samen schoolbesturen te komen tot een eerlijk en transparant aanmeldbeleid.

Afgelopen jaar kwam aan het licht dat dit nu nog niet goed gaat. Op initiatief van de PvdA kwam er een onderzoek naar het aanmeldbeleid van Utrechtse basisscholen. De resultaten waren schokkend. Veel scholen bleken schaduwlijsten te gebruiken om kinderen jonger dan drie jaar alvast aan te melden, waardoor andere ouders geen keus meer hadden.   

Hoe werkt het nieuwe aanmeldbeleid 

In de nieuwe plannen maakt de gemeente centraal aanmeldbeleid onder andere mogelijk met een aanmeldwebsite en door brieven naar ouders te sturen om hen erop te wijzen hoe en wanneer ze hun kind kunnen aanmelden.  

Er gaan een aantal voorrangsregels gelden. Kleinrensink: “GroenLinks vindt het belangrijk dat broertjes en zusjes naar dezelfde school kunnen, en dat kinderen die al op de voorschool zitten of in de wijk wonen voorrang krijgen, zodat een school een afspiegeling is van de buurt. Mooi dat dit nu ook in de nieuwe plannen verwerkt is.” 

Tegengaan tweedeling in het onderwijs  

De gemeente gaat ook meten wat het effect van het nieuwe aanmeldbeleid is op de tweedeling in het onderwijs en de afspiegeling van de wijk. Op initiatief van Kleinrensink zal ook onderzocht worden wat de gemeente naast aanmeldbeleid nog meer zou kunnen doen om tweedeling in het onderwijs tegen te gaan.