Alle partijen in de Utrechtse gemeenteraad vertellen vandaag hoe ze over de Utrechtse begroting denken en hoe zij het geld zouden willen besteden. GroenLinks, een van de vijf coalitiepartijen, stond aan de wieg van het coalitieakkoord en is blij met de investeringen die nu gedaan gaan worden om de ambities van dat akkoord waar te maken. Kleinrensink: “In een tijd waarin de budgetten beperkt zijn, denk ik dat we de juiste prioriteiten stellen met deze begroting. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk altijd dingen die we als GroenLinks liefst nog groener en socialer zouden willen.”

Omkijken naar mensen 
Een van de zaken waar GroenLinks vandaag voor pleit is de mogelijkheid om gemeentelijke belastingen kwijt te schelden voor mensen met een zeer laag inkomen. Kleinrensink: “Als je een klein beetje spaargeld hebt, nu harder nodig dan ooit, dan ben je dat nu kwijt aan de gemeentelijke belasting, zelfs als je een bijstandsuitkering hebt. Dat vinden wij niet eerlijk, zeker niet in deze tijd.” Ook andere mensen die het zwaar hebben moeten structureel geholpen worden. Zo zet GroenLinks zich vandaag ook in voor meer geld voor de winteropvang van daklozen, zodat niemand in de kou hoeft te slapen. Ook willen we dat maatschappelijke instellingen die hun energierekening niet meer kunnen betalen worden gesteund door de gemeente. 

Huurwoningen niet meer verplicht kaal opleveren
Kleinrensink geeft aan blij te zijn met alle maatregelen die genomen gaan worden om een flinke impuls te geven aan betaalbaar wonen, zoals de leegstandsverordening. Een van de zaken waar GroenLinks zich al tijden aan ergert is de verplichting voor huurders om hun huurwoning volledig kaal op te leveren als zij vertrekken. “Zowel vanuit duurzaamheid als sociaal gezien is het ons een doorn in het oog dat mensen alles, van de vloer tot de lampen, verplicht moeten verwijderen. We zijn blij dat het college dat met ons eens is, en vragen vandaag of zij alle woningcorporaties kunnen oproepen deze verplichting te schrappen.”

Meer steun voor initiatieven uit de buurt
In buurten en wijken leven veel ideeën en zit veel energie. GroenLinks dient vandaag een motie in om ervoor te zorgen dat er meer lokale initiatieven gesteund kunnen worden. Ook vraagt Kleinrensink het college om meer gemeentelijke daken in te zetten voor buurtstroom. “Mensen die zelf geen dak hebben om zonnepanelen op te leggen, kunnen die dan samen op een gemeentelijk dak leggen.”

Gezamenlijkheid
Kleinrensink deed vandaag in haar betoog een oproep voor meer gezamenlijkheid. “We zien toenemende polarisatie en GroenLinks maakt zich daar samen met veel partijen zorgen over. Laten we bij onszelf beginnen en laten zien dat het anders kan. We zijn hier in deze zaal goed in het zoeken en vaak ook uitvergroten van die verschillen. Hoewel onderscheiden logisch is, helpt het ons zeker niet altijd vooruit. Dus wil ik vandaag vooral benadrukken waar ik juist gezamenlijkheid voel. We hebben elkaar nodig om het verschil te maken, samen.”