Wie weinig inkomen heeft en niet veel geld op de bank heeft staan, hoeft geen gemeentelijke belastingen te betalen. Een goed idee, maar in de praktijk zijn de regels om die kwijtschelding te krijgen zo streng, dat het voor mensen met weinig geld nauwelijks zin heeft om een spaarpotje aan te leggen. Rick van der Zweth, fractievoorzitter van de PvdA, legt uit: “Juist voor mensen met een heel laag inkomen is het heel nuttig, en bovendien knap, als ze wat geld opzij kunnen leggen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Maar als je spaargeld dan grotendeels verdampt zodra de gemeentelijke belastingen worden geïnd, sta je weer met lege handen. Zo wordt gezond financieel gedrag bestraft. Bovendien zijn de regels erg complex.” Daarom besloot de Utrechtse gemeenteraad om de vermogensgrens om recht te krijgen op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen te verhogen. Van der Zweth: “Zo krijgen meer mensen hun belastingen kwijtgescholden en kunnen zij daadwerkelijk wat geld sparen. Bovendien wordt de regelgeving een stuk simpeler.” Maar helaas, de Utrechtse gemeenteraad is inmiddels teruggefloten door het ministerie

Onduidelijk en onrechtvaardig
De mogelijkheid dat het besluit van de gemeenteraad door de minister vernietigd zou worden, hing al in de lucht. Je mag volgens de wet namelijk als gemeente niet zelf bepalen aan wie je de gemeentelijke belastingen wilt kwijtschelden. De gemeente Utrecht heeft jarenlang geprobeerd om de regeling landelijk aangepast te krijgen, iets waar de Tweede Kamer zelf ook meermaals toe opgeroepen heeft. Toch bleef het al die jaren oorverdovend stil vanuit het Ministerie en werd er niets geregeld. Kleinrensink: “Daarom hebben we uiteindelijk maar besloten het zelf te regelen. Als we iets geleerd hebben van het toeslagenschandaal, dan is het wel dat je niet eindeloos kan blijven toekijken hoe mensen in de knel komen door onduidelijke en onrechtvaardige regels. Maar nu wij het zelf hebben geregeld, gaat het ministerie plotseling wel aan de slag, maar dan om ons terug te fluiten. Dat is uitermate wrang. Voor ons, maar vooral voor al die inwoners die ik zo graag iets meer financiële ademruimte zou gunnen.”