Op dit moment kunnen mensen met zeer lage inkomens, bijvoorbeeld mensen die een bijstandsuitkering krijgen, nauwelijks sparen. Hellevoort: “Als je spaart word je eigenlijk gestraft: je geld gaat rechtstreeks op aan de gemeentelijke belastingen. Een slimme financiële toekomstplanning wordt zo feitelijk onmogelijk gemaakt. Ik hoor schrijnende verhalen van mensen die niet kunnen sparen voor hun toekomstige hoge energierekening, want zodra ze spaargeld hebben gaat dat op aan gemeentelijke belastingen. Een alleenstaande moeder met twee kinderen kon geen schoolspullen kopen en zwemles betalen. Iemand anders vertelde dat ze niet kan sparen voor een onverzekerde medische behandeling.” GroenLinks vindt dit al jarenlang een slechte zaak, maar nu, met de inflatie en torenhoge energieprijzen, is de situatie nog schrijnender geworden. Daarom wil de partij dat de gemeente Utrecht de gemeentelijke belastingen voor deze groep mensen toch gaat kwijtschelden - een verzoek dat verder gaat dan wat nu wettelijk mogelijk is. 

Praktijk is weerbarstig 

Een motie van GroenLinks om dit te bereiken, door de vermogensgrens waarbij belastingen worden kwijtgescholden gelijk te trekken met de vermogensgrens voor de bijstand, werd aangenomen. Helaas blijkt de praktijk weerbarstig. Zo zijn er juridische haken en ogen, waardoor deze maatregel nu niet rechtsgeldig is. Invoering zou betekenen dat er juist bij veel andere mensen geen belastingen zouden kunnen worden kwijtgescholden. “Daarom willen we dat het college nu flink gaat lobbyen bij het Rijk: pas die regels aan zodat wij hier meer mensen kunnen helpen! Als dat niet lukt, moeten we toch lokaal de stap maken”, zegt Hellevoort. Het college regelt wel alvast de ophoging van de verhogingsnorm met 2.000 euro, hetgeen nu al wettelijk is toegestaan. Ook wordt gekeken of mensen die komend jaar in de knel komen gecompenseerd kunnen worden. Hellevoort: “Gelukkig helpen we zo toch honderden mensen."