Op een groen schoolplein maken tegels plaats voor een plein met planten, bomen en zand. Al in 2017 werd een voorstel van GroenLinks aangenomen om groene schoolpleinen te stimuleren. Donderdag stemde de gemeenteraad in met een concreet plan en bijbehorend geldpotje. Scholen kunnen bij de gemeente max. € 30.000 aanvragen voor het groener en toegankelijker maken van hun speelplein. Daarnaast kijkt de gemeente of slimme combinaties met het groenonderhoud in de wijk kunnen zorgen voor lagere kosten voor groene schoolpleinen.  

Onderwijshuisvesting  

De vergoeding voor groene schoolpleinen is onderdeel van de nieuwe huisvestingsverordening, waarin nieuwe regels en afspraken voor schoolgebouwen staan. Kleinrensink: “GroenLinks is blij met deze vooruitstrevende verordening en het extra geld voor groene schoolpleinen en speciaal onderwijs in het bijzonder.”