Als 15-jarige kwam Deldjou Fard zelf als vluchteling uit Iran naar Nederland. Inmiddels voelt ze zich een trotse Utrechter. “Ik heb in die tijd veel zelf uit moeten vinden en hard moeten knokken om te komen waar ik nu ben. Daarom gun ik anderen die hun land moeten ontvluchten dat ze hier alle nodige steun krijgen om sneller hun nieuwe leven op te bouwen.”

Ouderen, jongeren en vrouwen
Sommige groepen verdienen wat Deldjou Fard betreft extra aandacht in het Utrechtse inburgeringsbeleid. Zij zorgde er deze week voor dat oudere statushouders meer mogelijkheden gaan krijgen om in onze stad toegankelijke taallessen te volgen. “Zij vallen nu door landelijk beleid buiten de boot als het gaat om financiering van taallessen. Daardoor kunnen oudere statushouders moeilijker vrienden maken en dreigt voor hen vereenzaming. Dat moet anders." Ook voor jongeren komt door inzet van GroenLinks meer aandacht dan nu het geval is: er komt meer passende begeleiding die aansluit bij de belevingswereld van deze doelgroep. Tot slot vroeg Deldjou Fard in het debat aandacht voor de positie van vrouwen: “Vrouwelijke statushouders hebben vaak een kwetsbaardere positie op de arbeidsmarkt, blijkt uit onderzoeken. Veel van deze vrouwen belanden, zonder goede begeleiding, ongewild thuis. Dat vraagt om gendersensitief werken vanuit de gemeente.” aldus Deldjou Fard. Het college gaat de komende tijd aan de slag met het uitvoeren van de twee overgenomen moties van GroenLinks.