Uit onderzoek van het Mulier Instituut (2021) blijkt dat vier op de tien sportende Nederlanders met een migratieachtergrond wel eens te maken hebben gehad met negatieve uitingen over herkomst, huidskleur of geloofsovertuiging. Dit varieert van grappen en opmerkingen, onbegrip, of uitschelden, tot uitsluiting of bedreiging en lichamelijk geweld. Dit vraagt om actie: zowel van de gemeente als van sportbesturen zelf.

Actief anti-discriminatie beleid
Een veilige plek ontstaat niet zomaar. Daar is werk voor nodig. Sportverenigingen moeten zich inzetten voor een omgeving waar discriminatie in welke vorm dan ook geen kans krijgt. GroenLinks wil dat verenigingen actief gestimuleerd worden anti-discriminatie beleid te maken; ieder sportbestuur moet weten van preventie, en hoe je als vereniging omgaat met incidenten. Onze gemeente moet verenigingen daarin actief faciliteren. 

Norm stellen door 'namen en famen'. 
Een manier waarop Utrecht actief werk kan maken van anti-discriminatie is sportaanbieders die voldoen aan de Code Goed Sportbestuur te benoemen en te prijzen (het zogenaamde namen & famen). We geven daarmee duidelijk aan wat de norm is: In Utrecht accepteren we geen discriminatie of racisme in de sport.  

Subsidie voorwaarden
Veel van de financiering van verenigingen komt nu via subsidie de kas binnen. Een groot goed; sport is namelijk erg belangrijk en mag daarom wat kosten. Wat betreft GroenLinks zou uit dat geld wel een veilige en inclusieve sportomgeving moeten ontstaan; wij vinden dat voorwaarden m.b.t. de aanpak van discriminatie en racisme een eis zou moeten zijn voor het ontvangen van subsidie. Dat is nu niet het geval. We vragen de wethouder dan ook om hiervoor een concreet voorstel uit te werken en dat met de raad te delen. Verenigingen moeten ook binnen de activiteiten oog krijgen voor het aanpakken van discriminatie en racisme. Hiermee zetten we stevige stappen vooruit. En zorgen we dat alle sport subsidie aanvragers zich proactief hard gaan maken voor dit belangrijk onderwerp.  

Monitoren
Als laatste willen we dat de gemeenteraad continue weet wat er speelt. GroenLinks wil jaarlijks op de hoogte gehouden worden over de acties en resultaten van het gemeentelijk beleid. 

Kortom, het is hoog tijd voor meer stevige actie. Niet meer alleen vrijblijvendheid, maar concrete maatregelen van gemeente én verenigingen. Samen bouwen we aan een veilige en inclusieve omgeving voor iedere Utrechter.