Maak aanvragen kwijtschelding lokale belastingen makkelijker

Mensen met een laag inkomen komen nu niet altijd in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belasting. De regels hiervoor zijn bepaald door de Rijksoverheid. Samen met andere grote steden deed GroenLinks raadslid Julia Kleinrensink een oproep aan het kabinet om de strenge regels te versoepelen. Hierop ontving zij verschillende reacties van inwoners met persoonlijke verhalen. Op basis van deze verhalen stelt ze nu schriftelijke vragen aan het college.

Kleinrensink: “De kwijtscheldingsregels van het Rijk zijn te streng. Voor GroenLinks staat voorop dat sparen niet moeten worden afgestraft en dat iedere inwoner een klein spaarbuffer moet kunnen hebben voor onverwachte kosten, zoals een kapotte wasmachine. Zo kunnen geldproblemen en schulden voorkomen worden.”

GroenLinks volgt het landelijke debat over kwijtschelding van de lokale belastingen op te voet, maar vraagt intussen het Utrechtse college om soepeler om te gaan met de uitvoering van de regels en het aanvragen van kwijtschelding makkelijker te maken.

Kleinrensink: “Iemand schreef me dat ze 2 euro teveel verdiende en daarom het volledige bedrag moest betalen. Dat is echt buitensporig. Ook ervaren mensen stress wanneer ze tijdens het wachten op de uitkomst van een hun aanvraag steeds aanmaningen krijgen.“ Naast het verzoek om in deze fase geen aanmaningen te sturen, vraagt GroenLinks het college ook om begrijpelijkere taal te gebruiken en minder papierwerk te verplichten.