Opiniestuk: ontzie de armsten bij heffing lokale belastingen

Ook mensen met heel weinig geld krijgen vaak geen kwijtschelding van gemeentebelastingen. Raadsleden van GroenLinks in de grote steden willen dat dat anders geregeld wordt, om schulden te voorkomen.

U heeft hem misschien al ontvangen in uw (digitale) brievenbus: de brief met uw gemeentelijke belastingen. Het precieze bedrag van de aanslag verschilt per gemeente, maar het gaat vaak om honderden euro's. Belasting betalen is voor niemand leuk, maar deze belastingen zijn nodig. En gelukkig hebben veel mensen voldoende inkomen om hun aanslagen te voldoen.

Helaas geldt dat lang niet voor iedereen. Meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens leven op of onder het 'wettelijk sociaal minimum', het bedrag dat minimaal nodig is om van te kunnen leven. ‎

Sommige van deze mensen hebben met moeite een beetje spaargeld opzij kunnen zetten. Sommigen hebben zelfs geen spaargeld, maar wel een auto die nodig is voor werk. Of een eigen huis dat door de jaren heen meer waard is geworden. Die overwaarde bestaat enkel op papier, maar telt als eigen vermogen. Dan kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. ‎

Er zijn mensen die wel gebruik mogen maken van armoederegelingen, maar geen ‎kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belasting.

De oplossing is wat ons betreft simpel. Nu kan iemand met ongeveer 2200 euro of minder op de rekening worden vrijgesteld van gemeenteheffingen. Wij willen die grens optrekken naar pakweg 6000 euro (alleenstaande) en 12.500 euro (meerpersoonshuishouden).

Want wij zien dagelijks wat de gevolgen van de huidige strakke regels zijn. We spraken bijvoorbeeld een mevrouw zonder familie, die probeert te sparen van haar AOW om haar eigen begrafenis te kunnen bekostigen. En iemand in de bijstand die met moeite elke maand wat opzij zet voor onverwachte uitgave.

Deze mensen worden gedwongen hun beetje spaargeld te gebruiken voor de gemeentebelastingen. Ze hebben geen financiële buffer.‎ Het is gek genoeg niet de gemeente die bepaalt bij wie de gemeentebelasting kwijtgescholden mag worden. Die regels zijn bepaald door de Rijksoverheid.

Gemeentes vragen al jarenlang om versoepeling van de regels, zodat mensen met een laag inkomen kunnen sparen voor tegenvallers. Het kabinet weigert echter om dit aan te passen.

Grote ambities

Het kabinet heeft grote ambities voor het voorkomen van schulden en armoede, maar wijst een van de simpelste oplossingen af. Een financiële buffer zorgt ervoor dat mensen minder snel in de schulden komen. Het Nibud adviseert mensen per maand 10 procent van hun inkomen opzij te zetten voor onverwachte uitgaven.

Onze oproep aan Den Haag: geef mensen ruimte om te sparen en help zo schulden voorkomen.

‎Julia Kleinrensink, Tirza de Fockert, Lies Roest en Erlijn Wenink zijn gemeenteraadslid voor GroenLinks in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

(Dit opiniestuk is op 21 januari gepubliceerd in het Algemeen Dagblad)