In aanloop naar de verkiezingen in maart volgend jaar heeft de fractie besloten om nu al te wisselen van fractievoorzitter, in lijn met het lijsttrekkerschap van Kleinrensink. Als fractievoorzitter zal zij de grote lijnen bewaken en zorgdragen voor een goede samenwerking binnen de fractie, met de coalitie en met andere partijen. “Een goed werkende fractie, waar naar elkaar geluisterd wordt en een open sfeer heerst, is een belangrijke pijler voor politiek succes. We hebben een hele fijne fractie en ik heb zin om met iedereen dit campagnejaar in te gaan.”  

Grote schoenen 

Kleinrensink is vol lof over haar voorganger de Boer: “Heleen bewaart altijd de rust en je kan haar overal voor benaderen. Ze weet ingewikkelde problemen terug te brengen tot de kern. Het zijn grote schoenen om te vullen.” De Boer draagt het fractievoorzitterschap met een gerust hart over, maar gaat het ook missen: “Als fractievoorzitter krijg je een hele brede kijk op de dossiers en belangen die spelen in de gemeente. Dat is ontzettend interessant. Je hebt de mogelijkheid om de prioriteiten van GroenLinks op allerlei plekken voor het voetlicht te brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Julia dat de komende tijd goed gaat doen.” Heleen de Boer blijft tot het einde van deze raadsperiode actief als lid van de gemeenteraad.