Zingen, dansen, muziek maken, acteren of rappen: het aanbod aan amateurkunst in Utrecht is veelzijdig. Ongeveer 1 op de 3 Utrechters beoefent op de een of andere manier kunst en ruim 125.000 mensen maken deel uit van het veelzijdige Utrechtse amateurkunstcircuit. Hornsveld: “Kunst biedt veel meer dan puur schoonheid of vermaak. Actief deelnemen aan kunst is goed voor de gezondheid, verbindt en bestrijdt eenzaamheid”. De voorgenomen bezuiniging op de subsidie voor amateurkunst kwam dan ook hard aan bij veel verenigingen en bij Hornsveld: “Als de contributies nog hoger worden, kunnen mensen met een kleinere portemonnee straks niet meer meedoen. Dat vind ik onverteerbaar. Daarom gaan we proberen om deze voorgenomen bezuiniging alsnog terug te laten draaien.” 

Pijnlijke keuzes
De voorgenomen bezuiniging op de amateurkunst staat niet op zichzelf. Doordat gemeenten steeds minder geld krijgen van de landelijke overheid en tegelijkertijd juist steeds meer taken moeten uitvoeren, zijn forse bezuinigingen op allerlei terreinen onvermijdelijk. Hornsveld: “Ik ben raadslid geworden om dingen in de stad op te bouwen, niet om ze af te moeten breken. Toch hebben we als gemeenteraad ook nu de verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk te zorgen dat onze ambities voor een betaalbare, groene en sociale stad overeind blijven. Dat lukt gelukkig voor een groot deel, maar we moeten ook pijnlijke keuzes maken. Hopelijk kunnen we ondanks dat de amateurkunst ontzien.” Vanavond om 19 uur staan heel veel koren en orkesten bij het stadhuis aan de Ganzenmarkt om muziek te maken en te pleiten voor het behoud van de subsidie. Hornsveld zal spreken en zal de aanwezigen op het hart drukken dat zij haar uiterste best gaat doen om hen voor bezuinigingen te behoeden.