GroenLinks pleitte donderdag daarom voor een centrale aanmelding waarbij ouders hun voorkeur aangeven voor een school. Nu melden ouderen hun kinderen direct aan bij een school. Kleinrensink: “Een centrale aanmelding helpt om ouders en kinderen eerlijke kansen te geven en om beter zicht te krijgen op de behoeftes in een bepaalde buurt. GroenLinks vindt het belangrijk dat scholen een afspiegeling zijn van de buurt, zodat kinderen van ouders met verschillende achtergronden elkaar van jongs af aan tegenkomen.”

Bij een centrale aanmelding wijst de gemeente een school toe. Wat GroenLinks betreft krijgen - naast broertjes en zusjes - kinderen uit de buurt daarom voorrang. En wordt er bij toewijzing rekening gehouden met het aantal leerlingen met een onderwijsachterstand. Kleinrensink: “Dit zorgt voor meer diversiteit in opleidingsniveau en sociaaleconomische achtergrond van ouders en dus voor een betere afspiegeling.”

Succesvol in andere steden

In sommige steden, waaronder Amsterdam, Nijmegen en Deventer, zijn er al initiatieven waarbij kinderen uit de buurt voorrang krijgen. Kleinrensink: “Daar blijkt dat het werkt. Veel ouders kiezen liefst voor een school in de buurt. In Deventer kwam bij een aantal populaire scholen bijvoorbeeld eerst 65% van de kinderen van buiten de wijk en komt nu de meerderheid uit de buurt. Dat kan ook in Utrecht.