Betaalbaar wonen is een van de belangrijkste thema's voor GroenLinks. Kleinrensink: “Iedereen is het erover eens dat situatie de huidige woningmarkt helemaal uit de hand is gelopen. Wij schuwen geen enkele maatregel om dat aan te pakken.” Zo wil GroenLinks het voor alle nieuwe woningen verplicht maken dat de koper erin gaat wonen, of de woning verhuurt tegen een sociale prijs. In nieuwbouwprojecten moet minimaal 40% sociale huur en 40% middenhuur en goedkope koop gerealiseerd worden, waardoor slechts 20% in het duurdere segment valt. “Niet alleen op het gebied van wonen, maar op ieder thema is betaalbaarheid voor GroenLinks van groot belang”, zegt Kleinrensink. “De bestaanszekerheid van mensen staat voor ons op de eerste plaats. De stad is in verandering en dat is goed, maar er mag niemand achter blijven. Ik ben trots op het solide sociale fundament van ons programma.” 

Recreëren in Rijnenburg 

De benodigde woningbouw moet wat GroenLinks betreft binnen de stadsgrenzen plaatsvinden, waar mensen dichtbij voorzieningen en OV verbindingen kunnen wonen. “De tijd van ongebreideld de natuur rondom steden volbouwen moet echt voorbij zijn. Wij willen het groen dat we nog om de stad hebben koesteren. Rijnenburg wordt wat ons betreft het Amelisweerd van de westkant: een plek om te recreëren, te sporten of juist even rust te vinden”, zegt Kleinrensink. De polder wordt daarnaast gebruikt om duurzame energie op te wekken. 

Thuis voor iedereen 

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks richt zich binnen alle thema's op een diverse en inclusieve samenleving. Patricia Wijntuin, voorzitter van de programmacommissie, legt uit: “We komen alleen vooruit als iedereen mee kan doen, op ieder gebied. Alle Utrechters moeten een eerlijke kans krijgen op een woning, een baan, een opleiding of wat dan ook. Daarom hebben wij geen paragraaf over diversiteit en inclusie, maar ademt ons hele programma deze ambitie. Alleen dan wordt Utrecht daadwerkelijk een thuis voor iedereen.” 

---