De noodsteunpakketten die beschikbaar zijn gesteld aan culturele instellingen zijn tot nu toe niet toereikend geweest voor zzp’ers, die zo’n 60% van de culturele sector uitmaken. Deldjou Fard: “We kunnen niet alle culturele instellingen over een kam scheren, maar we horen dat veel zzp’ers geen compensatievergoeding krijgen wanneer hun optreden wordt afgezegd. Dat baart mij zorgen. Ook potten sommige instellingen de financiële middelen op, terwijl zzp’ers geen werk en geen compensatie krijgen”. Deldjou Fard vraagt de wethouder vanavond – opnieuw – om perspectief voor de culturele sector. Ze licht toe: “We willen dat er in Utrecht betere afspraken komen over de financiële middelen voor de culturele sector: waar komen ze terecht en hoe sijpelen ze door naar culturele zzp’ers? Wij willen duidelijke kaders voor de noodsteunpakketten en een verplichte compensatieregeling voor zzp’ers, zodat ze bij annulering minimaal 75% van het afgesproken honorarium vergoed krijgen”.  

Identiteit 

Het lot van de culturele zzp’ers gaat Deldjou Fard – zelf afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten – aan het hart: “Dit werk betekent voor veel culturele makers meer dan alleen maar brood op de plank.  Een muzikant vertelde me pas: ‘Los van de inkomsten die ik misloop, heb ik al 2 jaar geen identiteit. Muziek maken is niet alleen mijn vak; het is mijn identiteit.’ De gemeente moet wat ons betreft alles op alles zetten om hem en al die andere culturele makers hun toekomst en hun identiteit terug te geven.”