Kleinrensink: "We hadden Roel van Gurp gevraagd te zoeken naar een college met méér dan de minimale basis, dat werk gaat maken van de sociale en duurzame opgaven van de stad. Die opdracht heeft hij zorgvuldig uitgevoerd en we zijn positief over zijn advies. Ik kijk ernaar uit om het nu met elkaar over de inhoud te gaan hebben." Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd GroenLinks opnieuw de grootste partij van Utrecht, met 9 zetels. D66 behaalde 8 zetels, PvdA 4 en de ChristenUnie en Student en Starter beiden 2 zetels. Dat maakt dat de vijf partijen die nu om tafel gaan samen een vrij ruime meerderheid van 25 zetels vertegenwoordigen van de totaal 46 zetels in de Utrechtse raad. Van Gurp schrijft in de brief die vandaag naar de Utrechtse gemeenteraad is verstuurd onder andere: “Het zijn stuk voor stuk partijen met een sterk sociaal gezicht en aandacht voor Utrechters die niet vanzelfsprekend mee kunnen komen in deze tijd waarin de spanningen wereldwijd toenemen, de lasten hard stijgen en de klap van de coronacrisis voor velen nog voelbaar is.”

Vervolgstappen
Nu het advies van de informateur is uitgebracht, gaan twee formateurs de onderhandelingen tussen de partijen verder begeleiden: opnieuw Roel van Gurp (Eerste Kamerlid voor GroenLinks) en Steven van Weyenberg (Tweede Kamerlid voor D66). Zij zullen samen met de partijen aan de slag gaan om een inhoudelijke koers vast te stellen voor de komende raadsperiode. Kleinrensink: “Over de inhoud zullen we heus nog wel even wat harde noten moeten kraken, maar gelukkig zien wij veel raakvlakken met alle vier de partijen. GroenLinks heeft een aantal topprioriteiten: betaalbaar wonen, eerlijke kansen voor iedereen en een duurzame toekomst. Daar houden we ook in het vervolg van deze gesprekken heel stevig aan vast. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen uit gaan komen.”