Windenergieactie GroenLinks maart 2015
Windmolen

GroenLinks blij met ambitieus voorstel duurzame energie in Rijnenburg

Donderdag bespreekt de Utrechtse politiek in een commissievergadering de plannen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in de polder Rijnenburg en Reijerscop. GroenLinks is blij dat er nu een ambitieus voorstel ligt dat ruimte biedt voor maximaal acht windmolens en 230 hectare zonnevelden.

GroenLinks raadslid Rachel Heijne: “Ook afgelopen weekend gingen jongeren weer de straat op om te strijden voor hun toekomst. De klimaatcrisis vraagt om actie en duidelijke keuzes voor schone energie. In Rijnenburg ligt een unieke kans voor Utrecht om lokaal écht grootschalig duurzame energie op te wekken. Dit gaan we wat GroenLinks betreft zo snel mogelijk doen.”  

Op dit moment wekt Utrecht nog maar 2% van haar elektriciteitsbehoefte zelf duurzaam op. Met de plannen in de polder Rijnenburg kan Utrecht in bijna 20% van de vraag naar elektriciteit in de stad voorzien. En zo flink bijdragen aan de energiedoelstellingen van het Klimaatakkoord die de regio moet halen.   

Omwonenden profiteren van de opbrengst 

Met haar voorstel schept het stadsbestuur mogelijkheden in de polder voor initiatiefnemers van zon- en windenergie. En geeft zij hen spelregels mee. Een cruciale voorwaarde is dat de opbrengst ten goede komt aan het gebied en de omwonenden. Heijne: “Dit vindt GroenLinks heel belangrijk. We willen dat bewoners kunnen profiteren en delen in de winst. En dat iedereen mee kan doen, ongeacht de grootte van hun portemonnee. Mooi dat initiatiefnemers hiervoor een concreet plan moeten schrijven.” 

Zorgen van omwonenden 

De afgelopen tijd zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden. Heijne: “Ik heb veel bewoners gesproken, die zich zorgen maken over geluid en slagschaduw van windmolens. Goed dat het stadsbestuur hieraan gehoor geeft door te kiezen voor een afstand van minimaal 800 meter van de omliggende woonwijken tot de molens, in plaats van de wettelijke 250 meter.” Voor bewoners ín de polder wordt deze afstand niet gehaald. Voor deze mensen wil GroenLinks extra maatregelen zoals isolatie.  

Groen en biodiversiteit  

In het voorstel is ook veel aandacht voor groen en biodiversiteit. Heijne: “Bij een stad die hard groeit, hoort ook voldoende ruimte voor groen. Natuur waar mensen kunnen recreëren, wandelen en fietsen. De polder Rijnenburg en een combinatie met duurzame energie leent zich daar uitstekend voor.”  

Bouwen 

Op donderdag debatteert de Utrechtse politiek ook verder over de vraag waar er in de stad gebouwd mag worden en waar ruimte blijft voor groen en duurzame energie. Veel andere partijen willen Rijnenburg zo snel mogelijk gaan gebruiken voor woningbouw. Heijne: “GroenLinks kiest voor flink bouwen binnen de stad en dichtbij openbaar vervoer. Zo behouden we groen voor recreatie en ruimte om grootschalig duurzame energie op te wekken.” (Lees hier meer)