Bouw binnen de stad en behoud ruimte voor groen en grootschalig opwekken duurzame energie

Waar in Utrecht mag er gebouwd worden en waar blijft ruimte voor groen en duurzame energie? Donderdag debatteren politieke partijen over deze vraag. GroenLinks raadslid Floor de Koning: “Er is een klimaatcrisis en de woningnood is hoog. Beiden moeten we oplossen. GroenLinks kiest voor flink bouwen binnen de stad en dichtbij openbaar vervoer. Zo behouden we groen en ruimte om grootschalig duurzame energie op te wekken.”

Woningnood aanpakken

Om de woningnood aan te pakken kiest GroenLinks voor flink bouwen binnen de stad en dichtbij openbaar vervoer. Er zijn 60.000 extra woningen nodig en de huidige plannen tellen al op tot 62.000 tot 73.000 woningen. Om mogelijke tegenvallers in de bouw op te vangen worden nog enkele extra bouwlocaties gezocht. De Koning: “Voor GroenLinks staat een goede kwaliteit van leven voorop. We willen duurzame wijken dichtbij werk en OV, met groen en goede sociale voorzieningen.” Voor enkele extra woningbouwlocaties kijkt GroenLinks naar kansen voor het bouwen boven de sporen van Utrecht Centraal, rondom station Lunetten, in het werkspoorkwartier of in Overvecht.

Ruimte voor groen en duurzame energie

GroenLinks wil dat rondom de hele stad een ring van natuur komt, die makkelijk te bereiken is via fijne wandel- en fietspaden. Met zoveel extra inwoners, moet ook onze groene ruimte verbeteren. Ook wil GroenLinks wil dat Utrecht zo snel mogelijk klimaatneutraal wordt. In de Klimaatwet staat dat dit uiterlijk in 2050 moet gebeuren. De Koning: “Als we dit voor elkaar willen krijgen moeten we nú slimme keuzes maken. Niet de groene ruimte volbouwen, maar deze vrijmaken voor recreatie en energie-opwekking. Op dit moment wekt Utrecht nog maar 2% van haar elektriciteitsbehoefte zelf duurzaam op. Er is nog veel werk aan de winkel.”

Polder Rijnenburg

In het debat gaat veel aandacht naar de toekomst van de Polder Rijnenburg. Veel andere partijen willen Rijnenburg zo snel mogelijk gaan gebruiken voor woningbouw. De Koning: “Voor woningbouw zijn genoeg locaties in de stad, die sneller te bereiken zijn met fiets of OV. Rijnenburg is de enige locatie in Utrecht waar we grootschalig duurzame energie kunnen opwekken. Deze polder nu volbouwen is kortetermijndenken waar we later spijt van gaan krijgen.”

Vervolg

Binnenkort volgt op dit debat een raadsvergadering, waarbij de raad een besluit neemt over de basisprincipes voor ruimtelijke ontwikkeling van de stad. In maart en april staan de plannen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in de polder Rijnenburg op de agenda van de raad