Het thema (institutioneel) racisme raakt raadslid Melody Deldjou Fard diep: “Niet voor niets heb ik me in de afgelopen jaren heel vaak hard gemaakt voor dit thema. Vanuit mijn persoonlijke leven weet ik helaas maar al te goed hoe het is als je in de maatschappij, jaar in jaar uit, tegen muren oploopt. Muren van vooroordelen, muren van kansenongelijkheid, muren van witte overheersing (white supremacy) en muren van systematische uitsluiting. Al die muren, die zijn er helaas wel. Niet overal, en natuurlijk niet bij iedereen, maar ze zijn wel, diepgeworteld in sommige delen van onze samenleving. En hierdoor kunnen veel mensen niet verder klimmen op de maatschappelijke ladder, met alle gevolgen van dien." 

Stevig doorpakken 

Begin dit jaar verscheen het rapport over het pioniersonderzoek naar institutioneel racisme binnen de gemeente Utrecht. De onderzoekers geven in het rapport aan dat er hobbels op de weg waren vanwege de privacywetgeving, waardoor het onderzoek een experimenteel karakter heeft. Desondanks zijn er eerste aanwijzingen gevonden voor institutioneel racisme in de uitvoeringspraktijk bij BOA’s. “De signalen die dit onderzoek heeft opgeleverd nemen we als GroenLinks uitermate serieus. Dit onderzoek geeft ons genoeg aanleiding om hier stevig op door te pakken. Er is geen plek in Utrecht voor discriminatie en racisme.” zegt Deldjou Fard. De gemeente heeft al een plan van aanpak voor een meer inclusieve organisatie. Deldjou Fard: “Dat is mooi, maar wij willen meer!". Ze stelt onder andere voor om vanaf nu mystery guests in te zetten. Zo kan meer data verzameld worden over eventueel institutioneel racisme bij de afdeling handhaving, maar ook op andere terreinen. “Wij willen een Utrecht waarin alle mensen zich thuis voelen, ongeacht waar hun wieg heeft gestaan, welke huidskleur ze hebben, van wie ze houden, welk geloof ze hebben en ga zo maar door. Elk signaal van discriminatie en racisme is voor ons een te veel."