Meer doen dan eigenlijk mag
Bestaanszekerheid voor elke Utrechter staat voorop. We zorgen voor goede begeleiding  van mensen in de bijstand en extra geld voor armoederegelingen. “En dat is hard nodig   in tijden waarin alles steeds duurder wordt”, zegt Kleinrensink. “We gaan met ons sociale beleid soms verder dan eigenlijk mag volgens de landelijke regels. We willen echt perspectief bieden. Zo willen we bijvoorbeeld stoppen met het toepassen van de kostendelersnorm voor mensen in de bijstand. Ook willen we dat mensen die wachten op de uitkomst van hun asielprocedure kunnen gaan werken of leren, om zo mee te kunnen doen in de samenleving. Geen mens in ongewenst, geen mens is ‘teveel’. We willen werken vanuit vertrouwen, ook als dat soms schuurt met het landelijke beleid.”

Wonen is een recht
Het college wil ook fors ingrijpen op de oververhitte woningmarkt, onder andere door aanpak van leegstand, actief grondbeleid, een uitgebreidere opkoopbescherming en door de verkoop van sociale huurwoningen te stoppen. Daarnaast gaan er veel betaalbare woningen gebouwd worden: van alle nieuwe woningen wordt 40 procent sociale huur en 35 procent woningen wordt middenhuur of betaalbare koop. “Ook hier geldt dat we fors moeten durven ingrijpen, anders keert het tij niet. Wonen is een recht, dus we doen als Utrecht alles wat we kunnen om huizen weer betaalbaar te maken voor iedereen. Huisjesmelkers zullen niet blij zijn als ze dit akkoord lezen ,” aldus Kleinrensink. 

6 miljoen naar groen
Utrecht gaat de komende jaren maximaal duurzame energie opwekken op alle plekken in de stad waar dat kan, onder andere met permanente windmolens in Rijnenburg.  “Maar er is natuurlijk veel meer nodig”, zegt Kleinrensink. “We gaan woningen isoleren, te beginnen met de slechtst geïsoleerde huizen. Dat scheelt in uitstoot en in de portemonnee. We zorgen dat Utrecht fietsstad nummer 1 blijft. En we investeren 6 miljoen in groen! Zo zorgen we voor een leefbare stad waar het op elke plek aangenaam vertoeven is.” Kleinrensink kijkt positief terug op de afgelopen tijd: “Voor GroenLinks was het heel belangrijk om werk te maken van een duurzame toekomst waarin niemand aan de zijlijn hoeft te staan. Deze plannen ademen die idealen uit.  We gaan flink investeren in Utrecht – dat verdient onze mooie stad.”