“Steden hebben door wettelijke regels weinig echte invloed op het probleem van arbeidsdiscriminatie,” zegt Deldjou Fard. “We zijn daarom te afhankelijk van de wil van werkgevers. Gelukkig zoekt Utrecht naar wat wél mogelijk is, daar ben ik blij mee. Een groot deel van de Utrechtse plannen gaan over hoe werkgevers werven en selecteren. We missen visie en beleid over hoe het binnengehaalde diverse talent ook een inclusieve en veilige werkplek kan krijgen. Het is dus tijd om de aanpak te verbreden.” 

Zichtbaarheid, duidelijkheid en een gedragscode

Om de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt te verbeteren, doet GroenLinks vandaag drie concrete voorstellen. Ten eerste pleit Deldjou Fard ervoor dat verhalen van Utrechters over ervaren racisme en discriminatie zichtbaarder worden. “De gemeente moet anonieme verhalen van discriminatie en racisme gaan verzamelen en vervolgens bij Utrechtse werkgevers laten landen. Zo komen verborgen verhalen van velen aan het licht en dat biedt tegelijkertijd een houvast voor werkgevers op hun weg naar cultuurverandering in de eigen organisatie. Als je weet wat er speelt, kun je gerichter aan het werk!”

Ten tweede pleit GroenLinks voor meer duidelijkheid over het Utrechtse anti-discriminatie pact, waar diverse werkgevers aan zijn verbonden. Meer inzicht in de betrokken werkgevers, hun acties, de resultaten daarvan en hun behoeften kan helpen om deze werkgevers verder op weg te helpen naar een inclusieve en diverse bedrijfsvoering. 

Tot slot wil GroenLinks dat Utrechtse bedrijven in hun gedragscodes opnemen dat racisme en discriminatie in welke vorm dan ook ongewenst zijn. Deldjou Fard: “Dat zorgt voor bewustwording én geeft zowel werknemers als werkgevers concrete handvatten om actie te ondernemen, wanneer er toch sprake is van discriminatie.”

 

Bronnen:
1) Zie de Utrecht Monitor; de meldingscijfers van Artikel 1 Midden-Nederland (Art.1MN); Ervaren discriminatie II (SCP, 2020) en discriminatie in werving en selectie aanpakken: wat werkt? (Movisie 2019).