De financiering van de Utrechtse lokale media stond vandaag niet voor het eerst op de agenda van de gemeenteraad. Nadat eerder forse bezuinigingen werden aangekondigd, boog de Utrechtse raad zich al meermaals over dit dossier. “Wij willen de toekomst van de lokale omroep veiligstellen”, aldus Deldjou Fard. “Een goed functionerende en breed toegankelijke lokale omroep is essentieel voor een gezonde democratie. Gelukkig heeft het college de voorgenomen bezuinigingen grotendeels teruggedraaid.” Een breed gedragen motie van onder andere GroenLinks eind vorig jaar, waarin het college werd gevraagd om een toekomstvisie voor de lokale oproep op te stellen, leidde tot een ruimer financieel plaatje. 

Rigide kaders en hoge tijdsdruk 

Het voorstel dat vandaag op tafel lag, gaat niet alleen om hoeveel euro's er beschikbaar zijn, maar ook over de manier waarop lokale omroepen aanspraak kunnen maken op die euro's. En daar maakt Deldjou Fard zich zorgen over. “De omroepen hebben maar een paar weken om hun plannen straks bij de gemeente in te dienen. Bovendien vragen we een omslag van hen, zodat het media-aanbod nog diverser en inclusiever wordt. Ze hebben dus echt tijd nodig om daar goede plannen voor te maken.” Ook zijn enkele voorwaarden volgens GroenLinks te rigide geformuleerd. Deldjou Fard vroeg vandaag aan de wethouder welke mogelijkheden er zijn om meer tijd en ruimte te creëren. “Natuurlijk willen wij ook zo snel mogelijk van start, maar het zou zonde zijn als de kwaliteit van de plannen moet lijden onder een te hoge tijdsdruk of te strenge richtlijnen. Ik vind dat we de mensen die de plannen moeten maken op deze manier te veel onder druk zetten.”