De nieuwe antidiscriminatieagenda richt zich tegen verschillende soorten discriminatie. Zo zijn er door inzet van GroenLinks plannen om meer Utrechters met een migratie-achtergrond binnen te halen voor topfuncties in de gemeente. Ook komt er een slavernijmonument in Utrecht en zijn er uitgebreide plannen om discriminatie tegen te gaan voor mbo-ers die een stageplek zoeken. Deldjou Fard: “Met deze agenda zeggen we als Utrecht luid en duidelijk nee tegen discriminatie en racisme. We zetten hiermee stevige concrete stappen in de juiste richting. Dat geeft mij als Utrechter hoop, ook al weet ik dat we er nog lang niet zijn. De aanpak van discriminatie en racisme is complex en vergt een lange adem.” 

Stad voor iedereen 

In het debat vandaag vraagt GroenLinks om enkele aanscherpingen die de plannen nog veelomvattender maken. Zo vraagt Deldjou Fard specifiek aandacht voor straatintimidatie van vrouwen die een hoofddoek dragen, racisme tegen zwarte mensen, racisme tegen mensen met een Aziatische achtergrond en de groeiende moslimdiscriminatie. Tot slot vraagt ze het college om (stage)discriminatie van hbo en universitaire studenten op de agenda te zetten, een onderwerp dat tot nu toe onderbelicht is gebleven. Deldjou Fard: “Racisme is een veelkoppig monster. Ik wil dat we als stad aandacht hebben voor de verschillende vormen van uitsluiting waar diverse bewoners mee te maken krijgen. We moeten in hoog tempo, concreet en gedreven aan de slag; niet alleen de gemeente en de direct betrokkenen, maar iedereen. Discriminatie is nu namelijk te vaak een probleem dat alleen op de schouders van de slachtoffers terechtkomt, terwijl dit een probleem is van ons allemaal. Het is een verantwoordelijkheid die we met zijn allen moeten dragen, zodat we samen strijden voor een stad zonder racisme en discriminatie. Een stad voor iedereen.”