Het bestuur van GroenLinks Utrecht heeft de Kandidatencommissie Gemeenteraadsverkiezingen (KCGR, scroll naar beneden voor de samenstelling van deze commissie) de opdracht gegeven om kandidaten te selecteren voor de kieslijst van volgend jaar. De commissie streeft naar een diverse lijst waar Utrechtse kiezers zich door vertegenwoordigd voelen. De kandidaten samen zijn een afspiegeling wat betreft gender, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, opleiding en vaardigheden. De lijst is in balans qua politieke ervaring, activisme en expertise van de lokale, politieke vraagstukken.

Ga je solliciteren voor een plek op de kieslijst? Dan wil de KCGR jou tijdens de selectieprocedure zo goed mogelijk leren kennen. In je motivatie leg je kort uit wat je voor de stad wil betekenen als GroenLinks-raadslid. Dit kan met een brief, korte video of je kunt gebruik maken van het formulier op de website. In het gesprek gaat de commissie dieper in op je motivatie en hoort graag over jouw beleving van de stad. Mocht je niet worden voorgedragen door de commissie, dan kun je samen met de scoutingcommissie kijken naar hoe je op een andere manier kan bijdragen aan GroenLinks Utrecht.

Word jij onze nieuwe lijsttrekker?

GroenLinks Utrecht is op zoek naar een nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. GroenLinks is op dit moment met twaalf raadsleden en drie wethouders de grootste partij in Utrecht. Wij zetten ons in voor een duurzame, sociale en inclusieve stad. Als stabiele grote partij nemen wij bestuursverantwoordelijkheid, wat ons betreft ook in de volgende raadsperiode!

Als lijsttrekker word je het boegbeeld van GroenLinks Utrecht in de verkiezingen en ga je voorop in de campagne. Je voert verkiezingsdebatten, spreekt met journalisten en profileert je op social media. Als volksvertegenwoordiger heb je een brede belangstelling voor de lokale politiek en de stad, en ga je graag in gesprek met de inwoners van Utrecht. Je bent makkelijk benaderbaar en toont verbindend leiderschap. Als fractielid ben je woordvoerder voor een aantal onderwerpen. Je spreekt hierbij namens de hele fractie en de basis voor jouw standpunten en visie komt natuurlijk overeen met de kernwaarden van GroenLinks. Lees hieronder de gehele vacature.

Interesse om raadslid te worden?

Naast de fractievoorzitter wordt de kandidatenlijst ook gevuld met nieuwe raadsleden. Herken je je in de schets van volksvertegenwoordiger? Ben je hier enthousiast over geworden? Bekijk dan hieronder de vacature!
Wil je eerst meer weten of het bij je past? Kijk dan op de pagina over scouting voor meer informatie.

De procedure

GroenLinks Utrecht stelt in twee stappen de kandidatenlijst vast. Voor de zomer kiezen we een lijsttrekker. In het najaar de rest van de lijst. In beide gevallen maakt de KCGR een voordracht aan de hand van gesprekken met de sollicitanten. De leden stemmen vervolgens in een digitaal referendum over de voordracht.

Van 1 maart tot 31 mei kun je solliciteren om lijsttrekker te worden. Bekijk in de vacaturetekst hierboven wat de precies sollicitatieprocedure inhoudt. Bij je aanmelding krijg je hierover meer informatie. Tijdens de gesprekken toetst de commissie je op integriteit en bespreekt met jou je politieke ervaring, ambities en leiderschap. De gesprekken met vinden plaats in de eerste twee weken van juni. Kort na het tweede gesprek informeert de commissie je of je integer bent bevonden en mag meedoen met het referendum. Van 23 juni tot 6 juli kiezen de leden in het referendum de lijsttrekker.

Van 29 maart tot 31 juli kun je solliciteren voor een plek op de kieslijst. De KCGR knoopt graag met iedere sollicitant het gesprek aan. In het eerste gesprek wil de commissie jou en je plannen voor de stad beter leren kennen. Daarnaast hoort de commissie welke vaardigheden en ervaring je meebrengt naar de raad. Ook gaat de commissie dieper in op je motivatie en integriteit. De eerste gespreksronde vindt plaats in september.

In een eventueel tweede gesprek, spreek je met een groter deel van de commissie. Deze gespreksronde vindt plaats in oktober. De commissie zal je uiterlijk 30 oktober telefonisch laten weten of ze je voordragen en zo ja op welke plek. Als de commissie je niet voordraagt, mag je je kandidatuur handhaven voor een plek op de kieslijst.

Op 2 november maakt de kandidatencommissie de concept kandidatenlijst bekend aan de leden. Tussen 8 november en 21 november vindt een ledenreferendum plaats. Hierin wordt de definitieve kieslijst vastgelegd. De uitslag van het ledenreferendum wordt op 22 november bekend gemaakt.

Bezwaar

Ben je het niet eens met de voordracht van de commissie of heb je het idee dat de commissie bevooroordeeld was over jou? Dan kun je bij de lokale commissie van Geschil en Beroep bezwaar aantekenen.

Ben je het niet eens met het integriteitsoordeel van de commissie? Dan kun je terecht bij de landelijke commissie van Geschil en Beroep.

Tijdpad

 • Kandidaatstelling Lijsttrekker: 1 maart tot 31 mei
 • Gesprekken lijsttrekkerskandidaten: 1 juni tot 12 juni
 • Digitaal ledenreferendum lijsttrekker: 23 juni tot 6 juli
 • Bekendmaking lijsttrekker: 7 juli
 • Kandidaatstelling raadslid: 29 maart tot 31 juli
 • Eerste gespreksronde: 30 augustus tot 30 september
 • Tweede gespreksronde: 1 oktober tot 31 oktober
 • Digitaal Ledenreferendum kandidatenlijst: 08 november tot 21 november
 • Vaststelling definitieve kandidatenlijst: 22 november

 

Samenstelling Kandidatencommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De KCGR bestaat uit tien uit 10 GroenLinksers met een verschillende achtergrond. Een aantal van de commissieleden komt van buiten GLU, sommige hebben ervaring als HRM-adviseur en een groot aantal heeft ervaring met de lokale politiek. Om de gesprekken zo open mogelijk te houden, volgt de commissie trainingen in gesprekstechnieken en over vooroordelen tijdens selectiemomenten. De commissie bestaat uit:

 • Mattias Gijsbertsen, (voorzitter)
 • Simion Blom, (vice-voorzitter)
 • Stephanie Bottse,
 • Manu Buhring,
 • Rachida Ennahachi,
 • Annemiek Rijckenberg,
 • Allal Sallou,
 • Tessel Wijne,
 • Kees Witteman,
 • Ruben van der Mark, (commissiesecretaris)

Mocht je vragen hebben over de procedure of algemene vragen aan de commissie dan kun je die stellen aan Ruben van der Mark via kandidatencommissie@groenlinksutrecht.nl