14 November 2020

De eerstvolgende ALV is op 14 november. Natuurlijk houden we rekening met de corona-maatregelen zodat iedereen veilig kan meedoen aan de ALV. Ook maken we een deel van de middag digitaal toegankelijk. Zo kun je vanuit huis deelnemen. 

Locatie, tijd en programma zijn op dit moment nog niet bekend. Dit komt op deze website te staan zodra we hier meer over kunnen vertellen.

Twee leden in discussie

Kom ook en praat mee

2020

16 Mei - Digitale bijeenkomst ter vervanging van de ALV

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden om 11:00. De uitnodiging voor deze digitale bijeenkomst is per mail naar de leden verstuurd.
Mocht je hier vragen over hebben stuur dan een mailtje naar secretaris@groenlinksutrecht.nl

Programma:

Helaas is er (voorlopig) geen manier om een ALV te organiseren waarin geldig gestemd kan worden. Om die reden zijn een aantal punten (zoals de jaarrekening 2019) naar de ALV van het najaar verplaatst. Wat we wel gaan bespreken: 

  • Updates vanuit het bestuur: zo hebben we inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld en is er een bestuurslid a.i. dat zich voorstelt. Ook zal Ruben, onze penningmeester, iets vertellen over de aangepaste begroting van dit jaar.
  • Pepijn geeft een update vanuit de fractie. 
  • Een van de wethouders vertelt over hun werk. 
  • De programmacommissie zal ook vertellen over hun activiteiten. 

19 januari - Nieuwjaarscongres

We beginnen met het congres om 11:00 met inloop vanaf 10:30, voor nieuwe leden is er een klein momentje om elkaar te leren kennen om 10:45. De ALV begint om 14:30

Programma:

Naast het officiele gedeelte van de ALV zijn er ook verschillende workshops en proosten we aan het eind van de middag op een nieuw, gezond en voorspoedig nieuwjaar.

  • Ga met raadsleden in gesprek over de doelen in ons verkiezingsprogramma
  • Leer elkaar beter kennen tijdens een Powerwalk gegeven door Sarita Bajnath
  • Ondersteun de Huis-aan-Huisacties in 2020.